Home > Uncategorized > Declaratia 220 – Declaratie privind venitul estimat/norma de venit

Declaratia 220 – Declaratie privind venitul estimat/norma de venit
Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Declaratia 220 – Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 52/2012).

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

1. Activitati independente;

2. Cedarea folosintei bunurilor;

3. Activitati agricole impuse in sistem real.

Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, precum si pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net.

Declaratia se depune si de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit.

Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Vezi model Declaratie 220 – Declaratie privind venitul estimat/norma de venitGoogle analytics