Home > Contractul de munca, Resurse umane > Modificarea contractelor de munca se va putea face doar inainte de data de la care isi produce efecte modificarea

Modificarea contractelor de munca se va putea face doar inainte de data de la care isi produce efecte modificarea

August 15th, 2017


O modificare recenta adusa Codului muncii (prin Ordonanta 53 / 2017) impune ca orice modificare a contractului de munca sa se faca la o data anterioara datei de la care produce efecte. Exista si exceptii.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

O modificare recenta adusa Codului muncii (prin Ordonanta 53 / 2017) impune ca orice modificare a contractului de munca sa se faca la o data anterioara datei de la care produce efecte. Exista si exceptii.

Ordonanta modifica Alin (5) ar Art. 17 din Codul muncii si impune ca toate modificarile aduse unui contract de munca sa se realizeze prin intocmirea unui act aditional incheiat inainte de data de la care incepe sa produca efecte. Exceptie fac situatiile in care o asemenea modificare ar fi impusa de prin acte normative oficiale sau prin prevederi ale contractului colectiv de munca aplicabil.

Astfel, potrivit noului text de lege,
Art. 17.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.”

Alin (3) enumera, ca elemente ale contractului de munca (ce cad sub incidenta alin (5)), urmatoarele:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba.

Anterior acestei modificari, textul de lege, care nu mai este aplicabil, prevedea ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Atentie asadar: Cele mai multe modificari ale contractului de munca se fac urmare a vointei partilor si mai putin urmare a unor preveeri legale, motiv pentru care, orice act aditional trebuie incheiat la o data anterioara datei de la care produce efecte.

Exemplu:
Pentru modificarea salariului unui salariat incepand cu 1 August 2017,
- INAINTE: actul aditional se putea incheia si inregistra in termen de 20 zile de la data de 1 August 2017
IN PREZENT: Actul aditional se va incheia oricand inainte de data 1 August.Google analytics