Home > Contractul de munca, Resurse umane > Amenzi semnificative introduse prin noua modificare a Codului muncii

Amenzi semnificative introduse prin noua modificare a Codului muncii

August 15th, 2017


Ordonanta 53 / 2017 introduce noi amenzi pentru nerespectarea obligatiilor legale, nivelul acestora fiind semnificativ.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordonanta 53 / 2017 introduce noi amenzi pentru nerespectarea obligatiilor legale, nivelul acestora fiind semnificativ.

Astfel, se sanctioneaza urmatoarele:

e^1) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e^2) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e^3) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata;.

Prin prisma noilor modificari,

Se sanctioneaza primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, (…) cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;.

Anterior, pentru primirea la munca de persoane fara incheierea unui contract individual de munca, se prevedea ca “primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”

O obligatie recent introdusa presupune ca “Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.”
Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu 10.000 lei.

Se introduce posibilitatea ca amenzile sa fie platite la nivelul a 1/2 din minim prin introducerea unui nou aliniat la

Art. 260.
(11) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din amenda prevazuta la alin. (1) lit. e)-e3), inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.Google analytics