Home > Uncategorized > Declaratia 392B – Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate

Declaratia 392B – Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate
Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Declaratia 392B – Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (OPANAF 1081/2011)

Se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii.

Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare.

Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Vezi model Declaratia 392B – Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …Google analytics