Home > Uncategorized > Formularele 010 si 070 au fost modificate

Formularele 010 si 070 au fost modificate
Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Incepand cu data de 28 Octombrie 2011 sunt valabile noi formulare pentru declaratiile de inregistrare fiscala (sau de mentiuni) a contribuabililor. Este vorda de declaratia 010 (utilizata in cazul persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica) si declararatia 070 (utilizata de persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere).

In vectorul fiscal a fost introdusa o noua obligatie, respectiv contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. Informatii despre declaratia aferenta noii obligatii din vectorul fiscal au fost publicate in materialul “Formularul 011 – Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

Totodata, au fost modificate formularele, modelele noilor declaratii putand fi vizualizate aici:

Model declaratie 010

- Model declaratie 070

Act normativ:

Ordin nr. 2706 din 25/10/2011 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile şi completarile ulterioare
(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 28/10/2011)Google analytics