Home > Uncategorized > Modificare declaratii 010 si 070 – proiect de ordin

Modificare declaratii 010 si 070 – proiect de ordin
Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Asadar, potrivit ordinului, in noul model al declaratiei 010 se introduce in vectorul fiscal perioada fiscala de depunere trimestriala a declaratiei unice 112.

Totodata, se introduc informatii privind venitul total estimat si numarul mediu de salariati estimat, pentru entitatile infiintate in cursul anului, tot in scopul aplicarii facilitatii privind depunerea trimestriala a declaratiei unice.

Facilitatea privind depunerea trimestriala a declaratiei unice 112, este realizata si pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, proiectul de Ordin ANAF modificand si formularul de inregistrare fiscala a acestora, respectiv formularul 070.

Cine este vizat in ceea ce priveste formularele 010 si 070

Potrivit ANAF, formularul 010 se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior. Documentul se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

In ceea ce priveste formularul 070, acesta se completeaza de catre persoanele fizice romane sau straine care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

La fel ca in cazul declaratiei 010, si 070 se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Prezentam, pentru consultare,

- proiect de ordin pentru modificarea declaratiilor 010 si 070

- model (proiect) noua declaratie 010

- model (proiect) noua declaratie 070Google analytics