Home > Articole > 112 intalniri organizate de ANAF in luna noiembrie pentru indrumarea contribuabililor cu privire la obligatiile fiscale

112 intalniri organizate de ANAF in luna noiembrie pentru indrumarea contribuabililor cu privire la obligatiile fiscale

November 2nd, 2016


ANAF isi continua seria de intalniri cu contribuabilii, nu mai putin de 112 intalniri fiind organizate in tara pe aproape tot parcursul lunii noiembrie. Vezi locatiile in care se desfasoara, datele si tematicile intalnirilor.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

ANAF isi continua seria de intalniri cu contribuabilii, nu mai putin de 112 intalniri fiind organizate in tara pe aproape tot parcursul lunii noiembrie. Vezi locatiile in care se desfasoara, datele si tematicile intalnirilor.

Intalnirile sunt organizate de catre Directiile Generale regionale ale Finantelor publica astfel (pentru a vedea calendarul intalnirilor, apasati pe directia regionala dorita)

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj–Napoca
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati

Printre subiectele dezbatute in cadrul intalnirilor enumeram o serie dintre cele prezentate in pagina ANAF:

– Aplicarea impozitului specific unor activitati conform Legii 170/2016
– Aplicarea prevederilor Legii nr.182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea O.U.G nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre perosanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale.
– Aspecte referitoare la competarea declaratiei informative 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoane inregistrate in scopuri TVA ;
– Avantajele esalonarii la plata;
– Calendarul obligatiilor fiscale – nov. 2016;
– Cele mai interesante spete dezbatute în ultima perioada.
– Declararea, stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri
– Declararea si plata impozitelor datorate pentru veniturile din piscicultura
– Declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si stabilirea impozitului datorat de catre contribuabili care califica aceste venituri în categoria veniturilor din activitati independente .
– Declaratii fiscale persoane juridice (tipuri de declaratii, mod de completare, documentatia aferenta, modalitati de depunere, plata, etc.)
– Depunerea declaratiilor fiscale si respectarea obligatiilor de plata ale contribuabililor
– Despre deductibilitatea cheltuielilor la determinarea rezultatului fiscal.
– Dezbateri privind esalonarea la plata a datoriilor fiscale conform prevederilor Cap. IV Inlesniri la plata din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
– Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale- art.184 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Ordinul nr. 90 din 14 ianuarie 2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central.
– Executare silita persoane fizice, Executarea silita prin poprire
– Executarea silita prin poprire, drepturile si obligatiile tertului poprit, conform Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
– Formularul 394 – ” Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA .
– Impozit pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti Serviciile oferite de ANAF-SPV. Noutati legislative.
– Impozitarea veniturilor din activitati agricole: termene de declarare si de plata
– Impozitul pe profit
– Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
– Impozitul specific unor activitati potrivit Legii nr.170/2016
– Inactivarea si reactivarea conform prevederilor Ordinului nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art.92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Obligatiile declarative si de plata specifice crescatorilor de animale.
– Înregistrare si declaratii fiscale , persoane fizice care desfasoara activitati independente
– Legea 170/2016 privind impozitul specific
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
– Modificari ale Codului fiscal in anul 2016
– Noutati din domeniul legislatiei fiscale;
– Obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale,conform OUG nr. 28/1999 si a HG nr.479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 . Obligatiile declarative si de plata ale crescatorilor de animale.
– Obligatii declarative si de plata în luna noiembrie 2016;
– Obligatii fiscale generale de declarare si de plata in luna noiembrie 2016;
– Obligatii generale de declarare si plata din luna noiembrie 2016.
– Obligatiile fiscale generale de declarare si de plata din luna noiembrie 2016.
– OMF 3846/2015 privind aprobarea procedurii de declarare a contribuabililor inactivi
– OMFP 943/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare prin POS;
– OMFP nr. 1155/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de produse si servicii specifice utilizate in sectorul agricol
– OPANAF 1105/2016 si 2264/2016 pentru modificarea OPANAF 3769/2015 privind declararea livrarilor si achizitiilor efectuate de persoane inregistrate in scopuri de TVA
– OPANAF 1863/2016 privind aprobarea procedurii de reducere a normei de venit in cazul activitatilor agricole si pentru aprobarea unor formulare
– OPANAF 2393/2016 pentru aprobarea criteriilor pentru conditionarea înregistrarii în scopuri de TVA Tratamentul fiscal al veniturilor realizate de zilieri conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare Deductibilitatea amortizarii fiscale conform Legii nr. 227/2015
– OPANAF 2810/2016;
– OPANAF nr. 2902/2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si stabilirea impozitului datorat de catre contribuabilii care califica aceste venituri din categoria veniturilor din activitati independente. Servicii oferite contribuabililor de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
– OPANAF nr.3769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordin ANAF nr.2070/2016 privind gestionarea cazierului fiscal
– Ordinul nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionare a cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere si rectificare a informatiilor în /din cazierul fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal. Ordinul nr.1863/2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole si pentru aprobarea unor formulare
– Precizari legate de modul de stabilire, plata si declarare a contributiilor sociale obligatorii
– Prevederi referitoare la impozitul specific unor activitati -reglementat prin Legea nr. 170/07.10.2016;
– Prevederile legislative cu incidenta fiscala publicate în Monitorul Oficial în lunile octombrie si noiembrie 2016. Calendarul obligatiilor fiscale pe luna noiembrie. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF
– Prezentare privind modul de functionare a interactiunii de tip “Ghiseu unic” la sediul unitatilor fiscale
– Prezentarea actelor normative cu incidenta fiscala aparute in luna octombrie
– Prezentarea informatiilor legate de completarea si depunerea formularului 394 -Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA-incepand cu data de 010.2016.
– Prezentarea interactiva a OMFP nr.137/2004 pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscala, care îsi desfasoara activitatea în domeniul asistentei contribuabililor
– Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din OG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive, aprobate prin Ordinul 682/2016
– Profit reinvestit
– Recuperarea TVA achitat în alt stat membru UE. Serviciile oferite de ANAF contribuabililor.
– Regimul fiscal al tichetelor de masa, tichetelor cadou, tichetelor de cresa, voucherelor de vacanta;
– Scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare aplicata sau dezvoltare tehnologica prevazuta de Ordinul 4947/899/2018/1840/906/2016.
– Servicii oferite contribuabililor de catre A.N.A.F. , Noutati legislative
– Spete din legislatia fiscala dezbatute în ultima perioada;
– Transmiterea electronica a declaratiilor fiscale
– Tratamentul Fiscal privind Acordarea Tichetelor cadou si a tichetelor de cresa – conform Legii nr 193/2006.
– Venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
– Venituri din alte surse
– Venituri din strainatate-obligatii declarative si de plata
– Veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor.


Categories: Articole
Tags: ,


Google analytics