Home > Contabilitate, Noile reglementari contabile > Atentie! De la 1 Ianuarie se aplica Noile reglementari contabile

Atentie! De la 1 Ianuarie se aplica Noile reglementari contabile

January 5th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ministerul Finantelor Publice a emis in 30 Decembrie ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Ordinul aproba Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate – referiri la prevederile sale vor fi facute intr-o serie de articole ce vor fi publicate in perioada urmatoare.

Prevederile ordinului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2015. Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic aplica prevederile prezentului ordin de la inceputul primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevazute la art. 1, se aplica de catre:
a) societati:
– societatile in nume colectiv;
– societatile in comandita simpla;
– societatile pe actiuni;
– societatile in comandita pe actiuni si
– societatile cu raspundere limitata.
b) societatile/companiile nationale;
c) regiile autonome;
d) institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
e) societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor;
f) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in Romania, care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, in conditiile prevazute de prezentele reglementari;
g) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la lit. a) – e), cu sediul in Romania, in conditiile prevazute de prezentele reglementari;
h) subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in conditiile prevazute de prezentele reglementari;
i) grupurile de interes economic, infiintate potrivit legii.

Important! In aplicarea Reglementarilor contabile entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori. In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective. Acest lucru presupune intocmirea de manuale de politici contabile sau actualizarea manualelor existente.

Aplicarea noilor reglementari contabile impune abrogarea urmatoarelor acte normative:
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 si 522 bis din 25 iulie 2011.Google analytics