Home > Diverse > CCF a publicat hotararea privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru anul 2016

CCF a publicat hotararea privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru anul 2016

January 6th, 2016


Camera Consultantilor fiscal a aprobat hotararea nr. 10/2015 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2016

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Potrivit normei,

Art. 1.
Pentru anul 2016 se stabilesc urmatoarele cotizatii fixe:

A. In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultantilor Fiscali la data prezentei hotarari:
- 500 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi;
– 210 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi;
– 300 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti;
– 420 lei – pentru persoanele juridice.

B. In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2016:
- 1.500 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi;
– 1.210 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi;
– 800 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti;
– 2.420 lei – pentru persoanele juridice.

Art. 2.
Pentru anul 2016 cotizatiile variabile se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2015, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali, dupa cum urmeaza:
1. pentru persoane fizice: – o cota de 0,5%;
2. pentru persoane juridice:
a) la venituri realizate de pana la 100.000 euro, o cota de 0,5%;
b) la venituri realizate intre 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cota de 0,85%;
c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cota de 1,2%.

Art. 3.
(1) Termenul scadent de plata a cotizatiilor fixe si variabile este 15 martie 2016. Stingerea datoriilor se face intotdeauna in ordinea vechimii acestora.
(2) Cotizatia variabila pentru consultantii fiscali activi – persoane fizice – se calculeaza de la momentul obtinerii de venituri aferente activitatii, ulterior inregistrarii la Camera Consultantilor Fiscali.
(3) Cotizatia variabila pentru societatile de consultanta fiscala se calculeaza incepand de la momentul obtinerii de venituri aferente activitatii, ulterior autorizarii de catre Biroul permanent al Camerei Consultantilor Fiscali.

Art. 4.
(1) Membrii Camerei Consultantilor Fiscali care isi indeplinesc obligatia de plata a cotizatiei fixe pentru anul 2016 pana la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plati cotizatia fixa dupa cum urmeaza:

A. In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultantilor Fiscali la data prezentei hotarari:
- 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi;
– 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi;
– 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti;
– 350 lei – pentru persoanele juridice.

B. In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2016:
- 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi;
– 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi;
– 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti;
– 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

(2) Membrii Camerei Consultantilor Fiscali care isi indeplinesc obligatia de plata a cotizatiei variabile pentru anul 2016 pana la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plati cotizatia variabila dupa cum urmeaza:
1. pentru persoane fizice: – o cota de 0,4%;
2. pentru persoane juridice:
a) la venituri realizate de pana la 100.000 euro, o cota de 0,4%;
b) la venituri realizate intre 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cota de 0,75%;
c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cota de 1,1%.

Art. 5.
Neplata cotizatiei fixe de catre membrii Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 15 septembrie 2016 atrage aplicarea sanctiunii disciplinare avertisment si a unei penalitati de 25% din cuantumul cotizatiei fixe datorate, conform art. 1 pct. A.

Art. 6.
In situatiile in care, in cursul anului, membrii activi ai Camerei Consultantilor Fiscali trec in categoria membrilor inactivi pe motiv de incompatibilitate prevazuta de o lege speciala ori trec in categoria membrilor activi, cotizatia anuala va fi calculata proportional, conform perioadelor aferente fiecarei stari.

Art. 7.
(1) Membrii activi ai Camerei Consultantilor Fiscali – persoane fizice si persoane juridice – au obligatia sa depuna la Camera Consultantilor Fiscali, pana la data de 15 februarie a anului in curs, declaratia privind activitatea desfasurata in anul precedent de raportare, conform anexei.
(2) In cazul in care consultantii fiscali – persoane fizice active – nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala in nume propriu, ci doar in numele sau in contul unei persoane juridice, ori nu au desfasurat deloc activitate de consultanta fiscala, vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie, conform anexei, in care vor specifica aceasta situatie, pana la data de 15 februarie a anului in curs.
(3) Societatile de consultanta fiscala care nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie, conform anexei, pana la data de 15 februarie a anului in curs.

Art. 8.
(1) Viza anuala reprezinta dreptul de desfasurare a activitatii de consultanta fiscala.
(2) Viza anuala se acorda numai membrilor activi, sub forma de card de membru activ, la momentul indeplinirii in intregime a tuturor obligatiilor fata de Camera Consultantilor Fiscali, restante si curente, inclusiv plata cotizatiilor scadente datorate si depunerea declaratiei anuale prevazuta la art. 7.
(3) Viza anuala este valabila pe perioada 16 martie 2016 – 15 martie 2017, cu exceptia perioadei in care membrul a fost inactiv.
(4) Desfasurarea activitatii de consultanta fiscala de catre consultantul fiscal care nu a obtinut viza anuala reprezinta abatere disciplinara.

Art. 9.
(1) Plata sumelor datorate reprezentand cotizatii fixe si variabile, precum si a penalitatilor stabilite conform art. 5 se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau in contul deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.
(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, art. 4 alin. (2), art. 5 si art. 6 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fractiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fractiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 10.
Declaratiile prevazute la art. 7 se depun la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii postale cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e- mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

Art. 11.
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari se sanctioneaza conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) si pct. 2 lit. c) si ale art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.
(2) Desfasurarea activitatii de consultanta fiscala de catre consultantii fiscali inregistrati ca inactivi reprezinta infractiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si se pedepseste conform legii penale.

Art. 12.
Deciziile de aplicare a masurilor prevazute in prezenta hotarare pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Categories: Diverse
Tags: ,


Google analytics