Home > Articole > Consultantii fiscali platesc cotizatii mai mici in 2017. Care sunt noile valori

Consultantii fiscali platesc cotizatii mai mici in 2017. Care sunt noile valori

January 4th, 2017


Camera Consultantilor Fiscali (CCF) a publicat recent hotararea nr. 11/2016 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2017. Potrivit acesteia, pentru anul 2017 se stabilesc urmatoarele cotizatii fixe:

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Camera Consultantilor Fiscali (CCF) a publicat recent hotararea nr. 11/2016 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2017.

Potrivit acesteia, pentru anul 2017 se stabilesc urmatoarele cotizatii fixe:

A. In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultantilor Fiscali:
– 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi (scade fata de anul trecut, an in care a fost 500 de lei);
– 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi (scade fata de anul trecut, an in care a fost 210 de lei);
– 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti (scade fata de anul trecut, an in care a fost 300 de lei);
– 350 lei – pentru persoanele juridice (scade fata de anul trecut, an in care a fost 420 de lei);

B. in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2017:
– 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi (scade fata de anul trecut, an in care a fost 1.500 de lei);
– 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi (scade fata de anul trecut, an in care a fost 1.210 de lei);
– 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti (scade fata de anul trecut, an in care a fost 800 de lei);
– 2.350 lei – pentru persoanele juridice (scade fata de anul trecut, an in care a fost 2.420 de lei).

Cotizatiile variabile datorate in anul 2017, aferente veniturilor obtinute din activitatea de consultanta fiscala in anul 2016, se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2016, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali, dupa cum urmeaza:
1. pentru persoane fizice:
– o cota de 0,4% (scade fata de anul trecut, an in care a fost 0.5% de lei);
2. pentru persoane juridice:
a) la venituri realizate de pana la 100.000 euro, o cota de 0,4% (scade fata de anul trecut, an in care a fost 0.5% de lei);
b) la venituri realizate intre 100.001 euro – 1.000.000 euro, o cota de 0,75% (scade fata de anul trecut, an in care a fost 0.85% de lei);
c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cota de 1,1% (scade fata de anul trecut, an in care a fost 1.2% de lei).

Termenul de plata pentru cotizatiile fixe aferente anului 2017
Termenul scadent de plata a cotizatiilor fixe aferente anului 2017 si a cotizatiilor variabile aferente activitatii din anul 2016 este 15 martie 2017.

Reduceri pentru plata cotizatiei fixe pana la termenul scadent
Pentru plata cotizatiei fixe efectuata pana la termenul scadent, inclusiv, membrii Camerei Consultantilor Fiscali beneficiaza de o reducere de 10% din cuantumul cotizatiei fixe datorate.

Majorari pentru plata cotizatiei fixe pentru depasirea termenului cu 30 zile
Neplata cotizatiei fixe de catre membrii Camerei Consultantilor Fiscali in termen de 30 de zile de la termenul prevazut la art. 3 alin. (1) atrage majorarea acesteia cu 10% din cotizatia datorata.

Declaratia privind activitatea desfasurata pentru anul 2016
Membrii activi ai Camerei Consultantilor Fiscali – persoane fizice si persoane juridice – au obligatia sa depuna la Camera Consultantilor Fiscali, pana la data de 15 februarie a anului in curs, declaratia privind activitatea desfasurata in anul precedent de raportare.
In cazul in care consultantii fiscali – persoane fizice active – nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala in nume propriu, ci doar in numele sau in contul unei persoane juridice, ori nu au desfasurat deloc activitate de consultanta fiscala, vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie in care vor specifica aceasta situatie, pana la data de 15 februarie a anului in curs.
Societatile de consultanta fiscala care nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie pana la data de 15 februarie a anului in curs.

Plata cotizatiilor
Plata sumelor datorate reprezentand cotizatii fixe si variabile se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau in contul deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.

Depunerea declaratiilor

Declaratiile prevazute la art. 6 se depun la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii postale cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e- mail la adresa: viza@ccfiscali.ro

Nerespectarea obligatiilor – efectele intarzierii cu mai mult de 12 luni
Membrii Camerei Consultantilor Fiscali care vor incalca prevederile prezentei hotarari prin depasirea termenului de plata a cotizatiilor cu mai mult de 12 luni isi vor pierde calitatea de membru al Camerei Consultantilor Fiscali .Google analytics