Home > Contabilitate, Contabilitate in partida simpla, Noutati legislative > Contabilitatea in partida simpla se schimba incepand cu 1 martie

Contabilitatea in partida simpla se schimba incepand cu 1 martie

February 26th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Regulile specifice contabilitatii in partida simpla se schimba incepand cu 1 Martie 2015. Ordinul MFP 170/2015 cuprinde noi dispozitii privitoare la contabilitatea in partida simpla. Si nu este o simpla modificare a unor prevederi mai vechi ci o inlocuire a vechilor prevederi (se abroga ordinul MFP nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice).

Cine sunt beneficiarii noilor prevederi?

Reglementarile specifice contabilitatii in partida simpla urmeaza sa se aplice de catre:

– persoanele fizice si asocierilor fara persoanalitate juridice, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu Codul fiscal, al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Este vorba despre beneficiari ai veniturilor obtinute din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
– persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Noutate pentru PFA – se poate opta pentru contabilitatea in partida dubla

Obligatia tinerii contabilitatii in cazul PFA se poate indeplini potrivit prevederilor referitoare la contabilitatea in partida simpla dar, mai nou, si potrivit prevederilor referitoare la contabilitatea in partida dubla (contabilitate de angajament). In acest din urma caz, persoanele care vor opta pentru contabilitatea in partida dubla vor organiza si conduce contabilitatea proprie in baza reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, in vigoare, pana la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare anuale. Trecerea se va face incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care s-a luat aceasta decizie.Google analytics