Home > Fise de post > Fisa de post SPECIALIST IN ACHIZITII

Fisa de post SPECIALIST IN ACHIZITII

January 1st, 2016


Va prezentam, cu scop exemplificativ, un model de Fisa de post SPECIALIST IN ACHIZITII . Pentru a utiliza continutul prezentului material puteti copia textul de mai jos.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Fisa de post SPECIALIST IN ACHIZITII

(vezi toate modelele de fise de post)

 

1. Identificarea postului

 

1.1. Numele si prenumele titularului postului: ………………………………

 

1.2. Denumirea postului si codul COR: SPECIALIST IN ACHIZITII (Cod COR: 332301)

[In cazul in care in organigrama societatii denumirea postului este diferita de cea din COR, se va mentiona si aceasta din urma, alaturi de COR-ul corespondent. Se va avea in vedere pozitia cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor]

 

1.3. Denumirea compartimentului: Aprovizionare

[Atribuirea se face in functie de organigrama firmei]

 

1.4. Nivelul postului:

a) Conducere: mediu

b) Executie:

 

1.5. Relatiile profesionale:

[Se va tine seama de marimea si specificul societatii, organigrama acesteia]

 

1.5.1. Relatii ierarhice

Se subordoneaza: Directorului general

Subordoneaza: Numai daca este cazul

 

1.5.2. Relatii functionale:

– cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, administrativ, servicii.

 

1.5.3. Relatii de reprezentare:

Daca este cazul.

 

1.6. Drept de semnatura:

Intern:

Extern:

 

2. Descrierea postului:

 

2.1. Obiectivele generale ale postului:

[Obiectivele generale ale postului pot fi diferite in functie de marimea societatii, specificul acesteia si organigrama proprie.]

– Stabilirea unor relatii optime cu furnizorii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a problemelor uzuale;

– Prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii/livrare in vederea optimizarii continue a stocurilor, avand ca scop final obtinerea unei rotatii bune a acestora.

 

2.2. Responsabilitati si sarcinii:

[Responsabilitatile si sarcinile trebuie adaptate specificului societatii si cerintelor proprii postului pentru care se intocmeste fisa de post]

– Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii;

– Raspunde pentru calitatea si cantitatea produselor achizitionate;

– Identificarea, evaluarea si selectarea potentialilor furnizori;

– Negocierea contractelor de furnizare;

– Gestionarea eficienta a stocurilor;

– Expedierea si urmarirea comenzilor de aprovizionare pana la receptia finala.

 

2.3. Autonomia postului:

[Se mentioneaza acele alte posturi care nu sunt in subordinea directa a postului]

Autoritatea asupra altor posturi:

 

2.4. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul.

 

2.5. Indicatori de performanta:

[Se completeaza indicatorii de performanta in functie de activitatea firmei si cerintele specifice ale postului.] Iata mai jos cateva sugestii:

Obiective:

1. Realizarea atributiilor corespunzatoare functiei;

2. Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare a activitatilor curente;

3. Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate;

4. Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate;

5. Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.

Criterii de evaluare:

– Adaptabilitatea

– Asumarea responsabilitatilor

– Capacitatea de a rezolva problemele

– Capacitatea de implementare

– Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite

– Capacitatea de analiza si sinteza

– Creativitate si spirit de initiativa

– Capacitatea de planificare si de a actiona strategic

– Capacitatea de a comunica

– Capacitatea de a lucra in echipa

– Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele firmei

– Conduita in timpul serviciului.

 

3. Specificatiile postului:

 

3.1. Nivelul de studii:

– studii medii economice;

 

3.2. Calificari:

Se au in vedere calificarile necesare postului.

 

3.3. Cunostinte:

– cunoasterea pietei de produse alimentare si a particularitatilor acesteia;

– cunostinte operare PC (Windows, Word, Excel);

– abilitati foarte bune de comunicare si negociere, fermitate, discernamant, integritate, responsabilitate;

– permis de conducere categoria B.

 

3.4. Aptitudini si abilitati:

Aptitudini:

– Capacitate de comunicare interactiva deosebita;

– Lucrul cu documentele specifice (facturi, contracte, chitante, op, cec etc.);

– Exprimare concisa si clara prin utilizarea corecta a terminologiei de specialitate;

– capacitatea de organizare eficienta a activitatii si de respectare a instructiunilor scrise si verbale.

– Detinerea abilitatilor fizice necesare indeplinirii atributiilor din prezenta fisa.

Abilitati:

Responsabilitate, insistenta, perseverenta, echilibru si stapanire de sine, corectitudine, capacitate de lucru in conditii de stres, tinuta impecabila, preocupare pentru perfectionarea pregatirii profesionale.

 

3.5. Experienta:

In functie de specificul postului se mentioneaza experienta necesara (ex. experienta de minim 1an in aprovizionarea cu produse alimentare).

 

4. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

 

5. Semnaturi:

 

6. Data semnarii:Google analytics