Home > Articole, Fiscalitate, Formulare fiscale, Noutati legislative > Formularul 010 a fost modificat. Cand esti obligat sa depui noul formular?

Formularul 010 a fost modificat. Cand esti obligat sa depui noul formular?

May 12th, 2017


ANAF a publicat recent ordinul prin care modifica formularul 010 - declaratia de inregistrare fiscala / declaratia de mentiuni / declaratia de radiere (...). Vezi care sunt termenele la care trebuie depus noul formular.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

ANAF a publicat recent (mai exact in Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017) ordinul 1382/2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la OPANAF 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.

Modificarea vizeaza punctul IV “Alte date privind contribuabilul” din formular, adaugandu-se randul 7 “Contabilitatea este organizata si condusa pe baza de contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii:”, cu doua optiuni de raspuns DA sau NU.

In cazul in care raspunsul este “DA”, va fi necesara completarea anexei la Formularul 010, prin care se declara persoana (fizica sau juridica) cu care s-a incheiat contractul de prestari servicii. In cazul raspunsului negativ (NU), nu este necesar sa fie declarate informatii suplimentare.

In anexa se vor completa urmatoarele informatii (pe langa datele contribuabilului respectiv CUI si denumire):
Denumire/Nume, prenume persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - se completeaza cu denumirea persoanei juridice sau cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz, care asigura organizarea si conducerea contabilitatii conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Cod de identificare fiscala (CIF/CNP) – se completeaza cu codul de inregistrare fiscala acordat la inregistrarea fiscala, inscris in certificatul de inregistrare fiscala sau codul numeric personal, in cazul persoanei fizice
Numar contract – se completeaza cu numarul contractului de prestari servicii incheiat in domeniul contabilitatii
Data incheierii contractului de prestari servicii in domeniul contabilitatii - se completeaza cu data incheierii contractului
Data inceput contract si Data sfarsit contract – se completeaza cu data inceperii contractului respectiv cu data de sfarsit a contractului
Numar autorizatie emisa de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania valabila la data semnarii contractului - se completeaza cu numarul autorizatiei emisa de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, valabila la data semnarii contractului de prestari servicii incheiat in domeniul contabilitatii.

Cand se depune noul formular 010:

 

Potrivit Codului de procedura fiscala,
Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la:
– data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entitati fara personalitate juridica;
– data eliberarii actului legal de functionare, data inceperii activitatii, data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice.

Potrivit aceluiasi act normativ,
Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunoștinta organului fiscal central, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declaratiei de mentiuni.

Cu alte cuvinte, declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

In ceea ce priveste impactul pe care il are modificarea formularului, in sensul introducerii noilor elemente ce trebuie declarate, pentru entitatile pentru care nu apar modificari din aria celor enumerate mai sus, se poate concluziona ca:
– aceasta modificare a formularului 010 NU impune tuturor societatilor obligatia de a depune formularul doar in scopul declararii persoanei responsabile cu conducerea contabilitatii;
– aceasta noua rubrica ar urma sa fie completata odata cu prima declaratia intocmita si necesar a fi depusa cu ocazia modificarii datelor declarate initial.

Insa, in cazul in care, incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului, contabilitatea va fi incredintata unui prestator extern (se externalizeaza serviciul de contabilitate) sau in cazul in care contabilitatea este externalizata si se schimba prestatorul serviciilor de contabilitate (se incheie un nou contract cu un alt prestator), in termen de 15 zile se va depune Declaratia 010 cu datele de identificare ale noului prestator, asa cum au fost enumerate mai sus.Google analytics