Home > Studii de caz > Lichidare societate. Implicatii fiscale

Lichidare societate. Implicatii fiscale

April 17th, 2014Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Intrebare:
Un cetatean austriac, asociat in SRL, are ca activ o padure de 88.000 lei si doreste sa lichideze firma.
1. Ce implicatii fiscale are la lichidare?
1.a. daca vinde padurea la terte persoane (fizice sau juridice);
1.b. daca o preia in urma dizolvarii pentru sine.
2. Care este impozitul datorat in ambele cazuri (impozit pe profit sau dividende)?

Raspuns:
Operatiunile care se fac cu ocazia lichidarii societatiilor comerciale sunt cuprinse in OMFP 1376/2004. Enumeram in ordine operatiunile incepand cu:
– valorificarea elementelor de active ;
– apoi se achita datoriilor societatii comerciale ;
-stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere) calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;

Ca si ordine in cazul lichidarii mai intai se va stabili rezultatului lichidarii (profit sau pierdere) si stabilirea impozitelor aferente iar la urma se va trece la efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidare, in functie de:
a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
b) hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
c) cota de participare la capitalul social.

Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

Asadar , in urma lichidarii se va achita impozit pe profit/venit daca este cazul si impozit pentru excedentul distribuit asociatilor peste aportul la capitalul social.
Potrivit prevederilor art. 7 pct. 12 din Codul fiscal, dividend – este o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:
a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;
b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru participantii la persoana juridica respectiva procentul de detinere a titlurilor de participare;
c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant.

Astfel, distribuirea in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice nu constituie dividend.

Din punct de vedere a impozitului pe profit:
Potrivit prevederilor art 27 alin (2) , distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai, fie sub forma de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se trateaza ca transfer impozabil, exceptandu-se cazurile prevazute la alin. (3).
Potrivit prevederilor pct. 80-81 din Normele metodologice date in aplicarea art. 27.
Distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai se poate realiza in cazul lichidarii.

Profitul impozabil in cazul lichidarii se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, calculate cumulat de la inceputul anului fiscal, luandu-se in calcul: profitul din lichidarea patrimoniului, sumele din anularea provizioanelor, sumele inregistrate in conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut si care nu au fost impozitate la data constituirii, alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor. In cazul in care, in declaratia de impozit pe profit aferenta anului anterior lichidarii contribuabilul a inregistrat pierdere fiscala, aceasta se va recupera din profitul impozabil calculat cu ocazia lichidarii.

La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care isi inceteaza existenta in urma operatiunilor de lichidare nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net, sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, rezervele constituite din diferente de curs favorabile capitalului social in devize sau din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, daca legea nu prevede altfel.
Asadar , mai intai se stabileste profitul din lichidare (Venituri-cheltuieli si celelalte elemente mentionate mai sus) si se calculeaza impozitul pe profit

Impozit in urma lichidarii- este chiar impozitul pe profit calculat de societate, daca este platitoare de astfel de impozit la momentul lichidarii, cu ocazia unor profituri care ar rezulta din lichidare (vinzare active, prescriere creditori etc) si rezerva legala;

Din detaliile firmei am observat ca nu aveti calitatea de platitoare de impozit pe profit . In cazul in care firma este micro, se plateste impozit pe veniturile microintreprinderii pentru vinzari active, prescriere creditori etc, nu si pentru rezerva legala.
Avand in vedere ca asociatul este persoana fizica nerezidende , in cazul distribuirii sumelor rezultate din lichidarea societatii , se aplica prevederile art.115 alin. ( 1) lit q) potrivit caruia sunt considerate venituri impozabile obtinute din Romania venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice romane.
Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Astfel, dupa ce se achita impozitul pe profit/micro suma distribuita asociatilor peste aportul la capitalul social se impoziteaza cu cota de 16% potrivit prevederilor art. 116 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal. In situatia in care se va prezenta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul de rezidenta al persoanei fizice , se va aplica prevederile din Conventia pentru evitarea dublei impunerii.

Potrivit prevederilor pct. 143 indice 2 din Normele metodologice de aplicare , in cazul dizolvarii fara lichidare a unei persoane juridice la transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, proprietatile imobiliare din situatiile financiare vor fi evaluate la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Baza impozabila in cazul dizolvarii fara lichidare a unei persoane juridice se stabileste astfel:
a) determinarea sumei reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii;
b) determinarea excedentului sumei stabilite la pct. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Concluzie:
Astfel se va stabili rezultatul din lichidare si impozit pe profit/ venit ;
Suma distribuita asociatului peste aportul la capitalul social se va impozita potrivit prevederilor art.115 alin. (1) lit.q )
In situatia in care se va distribui asociatului activul, aceasta va fi evaluat la valoarea de piata. Baza impozabila se va stabili conform prevederilor mai sus mentionate, determinindu-se impozitul potrivit prevederilor art.115 alin. (1) lit.q ) din Codul fiscal.


Categories: Studii de caz
Tags:


Google analytics