Home > Noul Cod Fiscal > Noul cod fiscal: situatii noi in care cumparatorii sunt obligati sa emita autofacturi

Noul cod fiscal: situatii noi in care cumparatorii sunt obligati sa emita autofacturi

February 1st, 2016


Noul cod fiscal a introdus o serie de situatii in care cumparatorul este obligat sa emita autofacturi atunci cand vanzatorul nu-si indeplineste obligatia emiterii de facturi in cazul in care a derulat operatiuni pentru care era obligat la ajustarea bazei de impozitare.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Noul cod fiscal prevede la art. 287 – Ajustarea bazei de impozitare faptul ca baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:

a) in cazul desfiintarii totale sau partiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, inainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi in avans;

b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul desfiintarii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive/definitive si irevocabile, dupa caz, sau in urma unui arbitraj;

c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 286 alin. (4) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.

Concret, pentru fiecare dintre aceste cazuri furnizorii trebuie sa emita facturi de stornare, pentru facturi de avans, pentru bunurile returnate, pentru rabaturi, remize, risturnuri sau pentru ambalaje.

 

Aceasta este una din cele 350 modificari aduse de noul cod fiscal. Descopera si restul de 349 de modificari AICI.

 

Ce se intampla insa in cazul in care ajustarea este obligatorie potrivit prevederilor noului cod fiscal, dar furnizorul nu-si indeplineste obligatia de ajustare prin emiterea unei facturi prin care sa corecteze valoarea livrarii initiale?

 

Obligatia efectuarii corectiei se muta la cumparator / beneficiar

 

Ei bine, in cazul in care furnizorul nu-si indeplineste obligatia de ajustare (ceea ce inseamna ca ramane cu o taxa colectata mai mare dar, in acelasi timp, cumparatorul are inregistrata o taxa deductibila mai mare), cumparatorul are obligatia el insusi, fara implicarea furnizorului, sa corecteze baza de impozitare si implicit nivelul taxei pe valoarea adaugata dedusa.

Modalitatea in care se realizeaza acest lucru este prevazuta la doua articole din noul cod fiscal:

Art. 319 – Facturarea
(3) In cazul in care este obligatorie ajustarea bazei impozabile conform art. 287 lit. a) – c) si e), daca furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corectie prevazuta la art. 330 alin. (2), beneficiarul trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii taxei deductibile, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele prevazute la art. 287 lit. a) -c) si e).

Art. 320 – Alte documente
(3) In situatiile in care se ajusteaza baza impozabila conform art. 287 lit. a) -c) si e), daca furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corectie prevazuta la art. 330 alin. (2), beneficiarul, persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile prevazute la art. 307 alin. (2) – (4) si (6), trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii bazei de impozitare si a taxei deductibile, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele prevazute la art. 287 lit. a) -c) si e).

Atentie! Potrivit normelor de aplicare a noului cod fiscal, “Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial (…) numai pentru operatiunile prevazute la art. 287 lit. a) -c) si e) din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru achizitiile intracomunitare.Google analytics