Home > Calendar fiscal > Obligatii declarative cu termen marti, 31 Ianuarie 2017

Obligatii declarative cu termen marti, 31 Ianuarie 2017

January 31st, 2017


Astazi este termen limita pentru depunerea unor declaratii fiscale. Iata care sunt acestea:

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica – Formular 010 – Se depune de catre Persoanele si entitatile prevazute la art.147 alin. (4) din Legea nr.227/2015 care doresc sa opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna.

Declaratia privind venitul estimat/norma de venit – Formular 220
Se depune de catre
A) Pentru schimbarea, prin optiune, in conditiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere in sistem real la norma de venit sau invers) de catre:
– contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, si care doresc, prin optiune, sa treaca la impunere in sistem real.
– contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi in sistem real si care doresc, prin optiune, sa treaca la impunere la norma de venit.
– contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala si doresc sa treaca la impunere in sistem real.
– contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (sub 5 contracte de inchiriere) impuse in sistem forfetar, si doresc sa treaca la impunere in sistem real.
B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior (2015) au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro; acestia au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real incepand cu 2016.
C) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv

Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Notificarea privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit – Formular 012

Declaratia privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii – Formular 600Google analytics