Home > Studii de caz > Scutirea de impozitare a profitului reinvestit

Scutirea de impozitare a profitului reinvestit

April 29th, 2014Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

 

In Monitorul Oficial din 25/04/2014 a fost publicata OUG 19/2014  pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in sensul scutirii de la plata a profitului reinvestit.

Potrivit ordonantei, agentii economici vor fi scutiti integral de la plata impozitului pentru profitul reinvestit in echipamente tehnologice, respectiv masini, utilaje si instalatii de lucru astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice.

Scutirea se aplica pentru echipamentele tehnologice considerate noi. Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

In cazul echipamentelor tehnologice care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari.

Contribuabilii care beneficiaza de aceasta facilitate nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerata pentru echipamentele tehnologice respective.

 

Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.

Rezerva constituita se va impozita la momentul utilizarii sub orice forma, precum si in cazul operatiunilor de reorganizare, daca societatea beneficiara nu preia aceasta rezerva.

 

Pentru aplicarea acestei facilitati fiscale va fi luat in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu 1 iulie 2014 si investit in echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru produse sau achizitionate dupa aceasta data. Scutirea de impozit a profitului reinvestit se va aplica  pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

 

Contribuabilii care beneficiaza de aceasta facilitate au obligatia de a pastra in patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi echipamentele tehnologice care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c) sunt distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Agentii economici care trec de la sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor la impozit pe profit,  pentru aplicarea facilitatii iau in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului investit in echipamentele tehnologice puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

Autor: Irina Dumitrescu

 


Categories: Studii de caz
Tags:


Google analytics