Arhiva contabilitateafirmei.ro

Arhiva pentru autorul

.

Analiza amortizare fiscala pentru imobilizari necorporale

August 11th, 2014 No comments

Intrebare:   Ce a vrut sa spuna legiuitorul la art 24. alin (10) din Codul Fiscal? Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica, cheltuielile la ONRC privind eliberarea certificatului constatator sau a cheltuielilor privind modificarea actului constitutiv NU sunt deductibile fiscal prin intermediul amortizarii sau a inregistrarii lor […]


.

ONG. Organizare competitii. Inregistrari contabile

Problema contabila: Club sportiv tenis constituit ca asociatie nonprofit, organizeaza competitii internationale si acorda premii sportive. Care sunt inregistrarile contabile pentru inregistrarea premiului?   Solutie contabila: Potrivit art. 77 din Codul fiscal, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare […]


.

Achizitia de bunuri si servicii pentru asociatii unei microintreprinderi

Intrebare: In cazul in care se cumpara produse pentru uz personal de catre patron care este monografia contabila? Firma este microintreprindere.   Raspuns: Inregistrarea unor cheltuieli care nu pot fi atribuite societatii in contabilitatea societatii, chiar si pe cheltuieli nedeductibile fiscal poate fi considerata avantaj in natura (daca respectiva persoana este salariat al societatii si […]


.

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati   Curtea de Conturi exercita functia de control asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand Parlamentului si, respectiv, autoritatilor publice deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea […]


.

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014

    Prin OMFP 936/2014 din 21/07/2014 a fost aprobat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.   Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 se aplica: –          persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme […]


.

Corectare rezultat an precedent

Intrebare: Daca in cursul anului 2013, pentru o cheltuiala (9395 ron) efectuata in favoarea asociatului, tratata ca si dividend, s-a calculat impozituldividend aferent fara aplicarea metodei sutei marite, respectiv 16 % aplicata la suma, corectarea este obligatorie a se face pe seama rezultatului reportat? Inregistrarile corecte sunt 1174=4481 286 ron (dif impozit dividende) si 1174=4411 […]


.

Contract de munca. Documente pentru justificare finantare

Intrebare: Sunt un PFA care am fost autorizat pentru “Activitati de spectacole, cultural si recreative” codurile caen de la 9001 la 9004.Am primit o finantare nerambursabila de la Ministerul Culturii pentru un proiect cultural de teatru. Pentru colegii mei in calitate de actori, scenatist, designer, etc renumerarea muncii depuse se va face prin incheierea contractelor […]


.

Restituirea diferentei dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor

Conform art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, este supusa unui nivel al accizelor diferentiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tona, a nivelului standard prevazut pentru motorina, motorina utilizata drept carburant pentru motor in urmatoarele scopuri: a) transport rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau […]


.

Investitii efectuate de chiriasi.Implicatii privind impozitul pe venit si pe cladiri

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad in sarcina proprietarului daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Astfel, art. 62 din Codul fiscal si normele metodologice date in aplicarea acestuia stabilesc ca venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor […]


.

Procedura si documente pentru efectuarea unei lucrari in Romania de catre o firma din strainatate

  Intrebare:   O firma din strainatate are de efectuat o lucrare in Romania pe durata determinata.In acest scop doreste sa angajeze forta de munca din Romania si sa faca salarizarea in tara respectiva.Este posibil?Daca da,care este procedura si ce documente sunt necesare?   Raspuns:   Conform art.8 alin.(1) si (2) Cod fiscal, sediul permanent […]


.

Regimul juridic al unei sucursale si implicatiile fiscale ale acestuia

Intrebare:   O societate din Romania are o sucursala (fara personalitate juridica ) intr-o tara din UE. Societatea din Romania doreste sa incheie un contract cu sucursala sa din UE, contract prin care societatea din Romania, in calitatea sa de prestator, pune la dispozitia sucursalei din Germania, in calitate de beneficiar angajati in functie de […]


.

Deduceri speciale pentru credite restructurate

Prin OUG 46/2014 s-a introdus facilitatea fiscala acordata sub forma deducerii speciale pentru credite restructurate, in perioada 2016‐ 2017. Deducerea speciala pentru credite se va acorda daca restructurarea creditelor, care semnifica modificarea conditiilor de rambursare a acestora, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) sa fie acordata pentru credite care nu inregistreaza intarzieri la plata sau care […]


.

Anularea impozitului pe venitul agricol pentru contribuabilii care in anul 2013 au suferit pierderi de venit ca urmare a unor factori externi

Prin OUG 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale s-a reglementat anularea impozitului pe venitul agricol, proportional cu gradul de calamitate constatat pentru contribuabilii care au desfasurat in anul 2013 activitati agricole individual sau in asociere si care au suferit pierderi de venit ca urmare a unor […]


.

Noi reglementari privind activitatile desfasurate de zilieri

Legea zilierilor nr. 52/2011, va fi modificata si completata incepand cu data de 17 iunie 2014 ca urmare a intrarii in vigoare a Legii 18/2014.   Noua lege defineste activitatile cu caracter ocazional ca fiind activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent. Noile prevederi stabilesc ca pot […]


.

Documentul portabil A1

Documentul portabil A1 se elibereaza in baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009  de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.   Regulamentul (CE) nr. 883/2004 stabileste regula potrivit careia contributiile sociale se datoreaza in statul in care salariatul presteaza […]


.

Documentele utilizate pentru deplasarea produsele energetice in regim de scutire de la plata accizelor

Intrebare:   Societatea X este autorizata ca antrepozit fiscal de depozitare prpduse energetice (kerosene pentru aviatie) si ca agent aeronautic de handling combustibil, emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana .Livram produse energetice in regim de scutire catre detinatorii de autorizare ca operator aerian si catre punctele noastre de lucru de pe aeroport ( agent de […]


.

Specialistii raspund: TVA POSDRU

Intrebare:   O societatate comerciala cu cod CAEN 6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe a incheiat un acord de parteneriat pentru un contract de finantare POSDRU. Conform bugetului de cheltuieli, a achizitionat consumabile (tonere) si servicii cu TVA de la funizori. Care este tratamentul TVA-ului in aceasta situatie? Pentru achizitia de consumabile […]


.

Ajustarea sumei TVA deduse pentru marfuri lipsa procurate prin achizitii intracomunitare

Intrebare:   La marfurile care sunt lipsa in stoc dar care au fost achizitionate din U.E. se face ajustare TVA? La achizitie s-a facut taxare inversa prin formula 4426=4427.   Raspuns:   Ajustarea TVA pentru marfurile lipsa se efectueaza conform prevederilor art. 148 din Codul fiscal chiar daca obligatia de plata a TVA pentru achizitia […]


.

Neretinere la sursa impozit nerezidenti in cazul obtinerii Certificatului de rezidenta fiscala

  Intrebare:   Cum se impoziteaza serviciile prestate facturate de un nerezidend din Germania catre o societate din Romania, in situatia in care societatea din Germania transmite cerificatul de rezidenta fiscala? Ce trebuie sa scrie in cerificatul de rezidenta fiscala al societatii din Germania? Certificatul de rezidenta fiscala trebuie tradus si legalizat?   Raspuns:   […]


.

Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare

Potrivit art. 1 din Legea 32/1994 privind sponsorizarea, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, […]


.

Noul tarif pentru serviciile Inspectiei Muncii

Avand la baza prevederile cuprinse in Legea 108/1999, Inspectia Muncii poate sa presteze servicii si sa furnizeze date/informatii, contra cost, in conditiile legii. Tarifele percepute de Inspectia Muncii pentru aceste servicii au fost modificate recent, incepand cu data de 02/06/2014, prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de […]


.

Constructii speciale la punctul de lucru. Plata impozitului pe constructii

  Intrebare:   Firma noastra are sediul intr-o localitate si pct de lucru in alta localitate din alt judet. Punctul de lucru are si el Cod fiscal specific. La pct de lucru exista niste constructii speciale pt care se plateste impozit. Din greseala s-a intocmit OP pentru plata impozit constructii speciale in contul unic de […]


.

CECCAR: S-a dispus radierea din Tabloul Corpului a membrilor cu debite

  CECCAR anunta ca prin Hotararea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. Bucuresti nr. 13/05 din 15.11.2013 si nr. 14/03 din 31.03.2014 s-a dispus radierea din Tabloul Corpului a membrilor cu debite, potrivit:   –    prevederilor art. 97 din Regulamentul de Organizare si Functionare al C.E.C.C.A.R., republicat, “Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului in urmatoarele […]


.

Declararea dividendelor cuvenite autoritatilor publice centrale.Formularul 106

  Conform OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome,  la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit […]


.

Tratamentul fiscal pentru asigurarile si serviciile medicale

  La stabilirea tratamentului fiscal aplicabil, angajatorul va face distinctie intre abonamentul de servicii medicale si primele de asigurare voluntara de sanatate.   Astfel, conform art. 340 alin.(1) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,  asigurarile voluntare de sanatate reprezinta un sistem facultativ prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de […]


Google analytics