Home > Diverse > Securitatea la incendiu: in ce conditii se poate opri functionarea sau utilizarea constructiilor

Securitatea la incendiu: in ce conditii se poate opri functionarea sau utilizarea constructiilor

November 5th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Iata mai jos continutul hotararii:

Art. 1.
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) desfiintare – demolare, dezafectare sau dezmembrare totala, precum si orice alte lucrari asemenea, a unor elemente de constructie sau, dupa caz, a instalatiilor aferente acestora;
b) lucrari de modificare – lucrari definite in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cladire ori spatiu amenajat in cladire cu destinatia de comert – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine si supermagazine;
d) cladire ori spatiu amenajat in cladire cu destinatia de cultura – teatre, cinematografe, sali polivalente, sali de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participarii publicului;
e) cladire ori spatiu amenajat in cladire cu destinatia de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni;
f) nivel de stabilitate la incendiu/grad de rezistenta la foc este capacitatea globala a constructiei sau a compartimentului de incendiu de a raspunde la actiunea unui incendiu standard.

Art. 2.
(1) Dispunerea masurii complementare de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, autorizate din punctul de vedere al securitatii la incendiu, cu aria desfasurata mai mare de 200 mp, avand destinatia de comert, cultura sau turism, se realizeaza in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) depasirea cu mai mult de 10% a numarului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizatia de securitate la incendiu;
b) depasirea numarului de niveluri supraterane fata de valoarea de referinta admisa pentru cladirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc;
c) desfiintarea unei cai de evacuare atunci cand, potrivit reglementarilor tehnice specifice, se impun doua sau mai multe cai de evacuare, in concordanta cu valoarea de referinta;
d) reducerea prin elemente de constructie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinta a inaltimii/latimii cailor de evacuare, in conditiile in care deficienta nu poate fi inlaturata pe timpul controlului;
e) desfiintarea instalatiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare si avertizare a incendiului;
f) desfiintarea instalatiilor/sistemelor de desfumare ori a instalatiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.
(2) Valorile de referinta pentru criteriile prevazute la alin. (1) sunt cele cuprinse in documentatiile tehnice aferente autorizatiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene sau, dupa caz, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, denumite in continuare inspectorate pentru situatii de urgenta, raportate la cerintele reglementarilor tehnice indicate in documentatia ce a stat la baza obtinerii autorizatiei.

Art. 3.
(1) Dispunerea masurii complementare de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor care nu au autorizatie de securitate la incendiu, in conditiile legii, si care au aria desfasurata mai mare de 200 mp, avand destinatia de comert, cultura sau turism, se realizeaza in oricare din urmatoarele situatii:
a) depasirea numarului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci si restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinta;
b) depasirea numarului de niveluri supraterane fata de valoarea de referinta admisa pentru cladirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc;
c) neasigurarea numarului minim de cai pentru evacuare fata de valoarea de referinta;
d) reducerea prin elemente de constructie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinta a inaltimii/latimii cailor de evacuare, in conditiile in care deficienta nu poate fi inlaturata pe timpul controlului;
e) neechiparea cu instalatii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare si avertizare a incendiului, in concordanta cu valoarea de referinta;
f) neechiparea cu instalatii/sisteme de desfumare ori instalatii de iluminat de securitate pentru evacuare, in concordanta cu valoarea de referinta;
g) categorii de constructii sau amenajari la care nu au fost identificate data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrarilor de constructii sau momentul punerii in functiune.
(2) Valorile de referinta pentru criteriile prevazute la alin. (1) lit. a)-f) sunt cele cuprinse in reglementarile tehnice specifice in vigoare la data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrarilor de constructii sau la momentul punerii in functiune.
(3) La solicitarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta, autoritatile competente in emiterea autorizatiilor de construire sunt obligate sa puna la dispozitie documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele si informatiile privind elementele de identificare ale constructiei, data si numarul autorizatiei, denumirea lucrarilor executate, precum si data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a constructiilor.

Art. 4.
Constatarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si art. 3 alin. (1) lit. a) se face de catre personalul inspectoratelor pentru situatii de urgenta, cu sprijinul, dupa caz, al personalului desemnat din cadrul Politiei Romane sau Jandarmeriei Romane.

Art. 5.
(1) Oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se realizeaza pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.
Alineatul a fost derogat prin Hotarare 915/2015 la 04/11/2015.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a), masura complementara de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se dispune pentru o perioada de 60 de zile calendaristice de la data comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.


Categories: Diverse
Tags:


Google analytics