Home > Fiscalitate, Impozit pe venit > Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

January 15th, 2016


Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii (se poate opta pentru sistemul real).

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii (se poate opta pentru sistemul real).

Vezi aici care sunt normele de venit stabilite pentru anul 2016

 

Norma de venit pentru fiecare activitate desfasurata de contribuabil nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.

In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate inclusa in nomenclator si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal.

Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitate

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real.

Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.Google analytics