Home > Diverse > Un nou principiu al fiscalitatii

Un nou principiu al fiscalitatii

September 28th, 2015Noul Cod fiscal aduce un un nou principiu al fiscalitatii – predictibilitatea impunerii.

Conform acestui principiu trebuie sa se asigure stabilitatea impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii, pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii. Acest principiu se alatura celorlalte patru deja existente la art. 3, si anume neutralitatea masurilor fiscale, certitudinea impunerii, justetea impunerii sau echitatea fiscala si eficienta impunerii.

In sensul aparitiei unor situatii de modificare si completare a Codului fiscal, in cazul in care prin lege se introduc impozite, taxe sau contributii obligatorii noi, se majoreaza cele existente, se elimina sau se reduc facilitati existente, acestea vor intra in vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecarui an si vor ramâne nemodificate cel putin pe parcursul acelui an.

Cu toate acestea, la art. 4 alin 3 se precizeaza ca in situatia in care modificarile si/sau completarile se adopta prin ordonante, se pot prevedea termene mai scurte de intrare in vigoare, dar nu mai putin de 15 zile de la data publicarii.Google analytics