Home > Fiscalitate, Formulare fiscale > 20 modificari esentiale ale declaratiei 394 (II)

20 modificari esentiale ale declaratiei 394 (II)

April 4th, 2016


20 modificari esentiale ale declaratiei 394 - partea a II-a.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

… continuare (Vezi partea I)

 

11. se clarifica notiunea de factura anulata: “factura anulata reprezinta factura emisa de persoana impozabila, netransmisa beneficiarului, operatiunile inscrise in aceasta nefiind inregistrate in contabilitatea persoanei impozabile“;

12. In cadrul rubricii Numar total de facturi emise in perioada de raportare … se vor mai declara si seria si numarul facturilor emise de persoana impozabila in calitate de beneficiar, in numele furnizorilor;

13. De asemenea, se mai declara:
- numarul total de facturi emise in perioada de raportare de catre beneficiari, in numele persoanei impozabile, seria si numarul acestora, precum si denumire si CUI beneficiari;
– numarul total de facturi emise in perioada de raportare de catre terti, in numele persoanei impozabile, seria si numarul acestora, precum si denumire si CUI terti;

14. Persoanele care aplica regimul special pentru agentiile de turism/regimul special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati vor mai decla si valoarea totala a TVA colectata aferenta marjei de profit din perioada de raportare, indiferent de data la care au fost efectuate operatiunile.
Astfel, persoana impozabila care aplica regimul special pentru agentiile de turism va completa baza de impozitare a serviciului unic constituit din marja de profit, exclusiv taxa, care se determina ca diferenta intre suma totala care va fi platita de calator, fara taxa, si costurile agentiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii in beneficiul direct al calatorului, in cazul in care aceste livrari si prestari sunt realizate de alte persoane impozabile si TVA aferenta;
De asemenea, persoana impozabila care aplica regimul special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati va completa marja profitului ca diferenta dintre pretul de vanzare aplicat de persoana impozabila revanzatoare si pretul de cumparare si TVA aferenta;

15. Pentru agentii economici care desfasoara una din activitatile de mai jos se va declara valoarea livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii fara TVA, precum si TVA aferenta. Este vorba despre urmatoarele activitati:
1071 Cofetarie si produse de patiserie
4520 Spalatorie auto
4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor
4776 Comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4932 Transporturi cu taxiuri
5510 Hoteluri
5510 Pensiuni turistice
5610 Restaurante
5630 Baruri si activitati de servire a bauturilor
812 Activitati de curatenie
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9602 Activitati de coafura si de infrumusetare
9603 Servicii de pompe funebre

Atentie! Lista ar putea fi actualizata, putand fi introduse noi activitati sau excluse unele dintre cele deja mentionate.

Derogare importanta pentru persoanele care aplica reginuri speciale: pentru perioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii, precum si pentru livrarile persoanelor impozabile care aplica regimul special pentru agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, efectuate catre persoane fizice, vor fi cuprinse in lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individuala mai mare de 10.000 lei.
Exceptii:
a) pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuala mai mica sau egala cu 10.000 lei, se va completa numarul total al facturilor emise, valoarea totala a bazei impozabile si TVA aferenta acestora, defalcate pe cote de TVA;
b) pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplica regimul special pentru agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, catre persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare individuala mai mica sau egala cu 10.000 lei, se va completa numarul total al facturilor emise si valoarea acestora cu TVA inclusa.
Incepand cu data de 1.01.2017 vor fi cuprinse in lista de detaliu toate facturile emise catre persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora;

16. Utilizatorii caselor de marcat electronice fiscale vor completa si nr. de AMEF – numarul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate in fiecare luna din perioada de raportare.

17. In ceea ce priveste CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoana fizica – completarea CNP/NIF este obligatorie in situatia in care persoana impozabila il colecteaza de la persoana fizica din facturi, contracte (de prestari servicii, de furnizare utilitati, vanzari de bunuri mobile si imobile etc.); in lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele si adresa persoanei fizice. La adresa se vor completa informatiile in urmatoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabila sau, in lipsa acestuia, o alta adresa comunicata de beneficiar. Informatiile vor cuprinde in mod obligatoriu, urmatoarele: tara, localitate, judet/sector, strada, nr. , bloc, apartament, alte detalii adresa. Rubrica “alte detalii adresa” se va completa in situatia in care se vor inscrie alte elemente decat cele existente in formularul pretiparit sau nu se detine o adresa din Romania. Pentru achizitiile efectuate pe baza de borderouri de achizitie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele si adresa persoanei fizice.

18. Nu se vor mai include informatiile privind CNP furnizor/beneficiar, persoana fizica si/sau NIF furnizor/beneficiar, persoana fizica;

19. Se va declara, daca este cazul, numarul total al contractelor incheiate cu persoanele fizice pentru achizitiile de produse din sectorul agricol.

20. Se fac precizari suplimentare cu privire la facturile in care sunt inscrise mai multe cote de TVA. Astfel, potrivit vechiului ordin (prevederea este valabila in in noul ordin), in situatia in care in cuprinsul unei facturi emise/primite exista operatiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica “numar de facturi” se vor inscrie: valoarea 1 in dreptul operatiunii cu valoarea cea mai mare a TVA si valoarea 0 pentru restul operatiunilor; Potrivit noului ordin, daca valoarea TVA este aceeasi pentru operatiunile respective, factura se va numerota o singura data in dreptul cotei de TVA celei mai mari. In situatia in care in cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa sunt cuprinse mai multe bunuri/servicii prevazute la lit. C, la rubrica “numar de facturi” se vor inscrie: valoarea 1 in dreptul operatiunii cu valoarea cea mai mare a TVA si valoarea 0 pentru restul operatiunilorGoogle analytics