Home > Fiscalitate, Formulare fiscale > 20 modificari esentiale ale declaratiei 394

20 modificari esentiale ale declaratiei 394

April 4th, 2016


A fost modificat ordinul care reglementa declaratia 394, insa ceea ce se dorea a fi o simplificare a formularului a ajuns in cele din urma a fi o declaratie in care si mai multe informatii ce vor trebui transmise fiscului.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Scriam saptamana trecuta despre proiectul de ordin care urma sa modifice declaratia 394.

Vineri a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul 1105/2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Ceea ce se dorea a fi o simplificare a formularului a ajuns in cele din urma a fi o declaratie in care si mai multe informatii ce vor trebui transmise fiscului.

Reamintim ca noul formular va fi depus incepand cu operatiunile aferente lunii Iulie, fara a mai fi necesara depunerea lui pentru operatiuni realizate anterior datei de 01.07.2016.

Iata mai jos informatiile care trebuie prezentate suplimentar fata de vechea versiune:

1. Pe langa facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”, borderourile de achizitii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul achizitiilor efectuate de la persoane fizice, declaratia va mai cuprinde si contractele incheiate cu persoane fizice (se refera tot la achizitiile de produse din sectorul agricol).

2. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni/erori in datele declarate, aceasta trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, cu operatiunile care necesita modificarea si/sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia informativa depusa initial. Noul ordin prevede insa ca nu vor face obiectul redepunerii declaratiei facturile primite de persoana impozabila in alta perioada de raportare fata de data emiterii acestora de catre furnizori.

3. In capitolul rezervat datelor pentru contribuabil se va include si Codul CAEN – se inscrie codul CAEN al activitatii preponderente efectiv desfasurate in perioada de raportare.

4. In rezumatul declaratiei privind operatiunile desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania se va include numarul total al persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA incluse in declaratie, indiferent de numarul operatiunilor.

5. Livrarile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC si laptopuri se vor evidentia distinct in functie de valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, inscrise intr-o factura, respectiv daca aceasta este mai mica de 22.500 lei, atat in cazul contribuabililor care aplica sistemul normal de TVA cat si in cazul contribuabililor care aplica sistemul de TVA la incasare. Prevederea este valabila atat pentru livrarile cat si pentru achizitiile de astfel de bunuri.

6. In plus fata de vechea versiune, in noua versiune se vor include urmatoarele informatii:
- numarul total al facturilor emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA pentru operatiunile derulate in regim special pentru agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;
– valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA pentru operatiunile derulate in regim special pentru agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;
– numarul total al facturilor emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare pentru operatiunile derulate in regim special, respectiv agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;
– valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare pentru operatiunile derulate in regim special, respectiv agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;

Includerea acestor informatii va avea in vedere atat operatiunilor reprezentand livrari / prestari cat si operatiunile reprezentand achizitii.

7. In ceea ce priveste declararea valorii totale a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa si valoarea totala a TVA aferenta acestora, defalcate pe cote de TVA, se face precizarea ca se vor declara numai operatiunile derulate pe teritoriul national care nu se inscriu in declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (formular 390).

8. Avand in vedere ca s-ar mai putea emite facturi cu cota de 24% (conform prevederilor Codului fiscal) s-a inclus si cota de 24% in lista pentru defalcarea cotelor de TVA, aceasta cuprinzand urmatoarele cote: 24%, 20%, 9% si 5%.

9. In ceea ce priveste plaja de facturi care trebuie completata in declaratie, noul ordin prevede: “contribuabilii vor completa un numar de ordine sau o serie, dupa caz, ce trebuie sa fie secvential(a), stabilit(a) de entitate prin decizie interna scrisa conform prevederilor legale in vigoare privind documentele financiar-contabile; plaja de facturi alocat in perioada de raportare se refera numai la cele aferente operatiunilor efectuate pe teritoriul national“;

10. se clarifica notiunea de factura stornata: “factura stornata reprezinta factura emisa de persoana impozabila, a carei valoare totala este negativa

 

Vezi aici restul de 10 modificari: 20 modificari esentiale ale declaratiei 394 (II)Google analytics