Home > Uncategorized > 26 mai 2014 – Termenul de depunere a Formularului 221 – “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”

26 mai 2014 – Termenul de depunere a Formularului 221 – “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”

May 23rd, 2014Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Contribuabilii care desfasoara o activitate agricola pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit au obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

 

Astfel, pana la data de 26 mai 2014 au obligatia depunerii formularului 221 persoanele fizice care realizeaza, in mod individual, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

 

In cazul in care activitatea agricola pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatiile declarative revin asocierii si se indeplinesc de catre asociatul care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.

Declaratia cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate pe raza careia contribuabilul isi desfasoara activitatea.

 

Declaratia nu se depune pentru:

– persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica ce detin cu orice titlu suprafete de teren destinate productiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde, precum si pentru pasuni si fanete naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;

– contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV “Venituri din cedarea folosintei bunurilor” de la titlul III “Impozitul pe venit” din Codul fiscal;

– contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite conform pct. 14912 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, date in aplicarea art. 73 din Codul fiscal. Suprafetele de teren/Animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse in patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;

– contribuabilii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal si pentru care veniturile din activitati agricole sunt impuse pe baza de norma de venit, dupa data de 25 mai a anului fiscal in care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate dupa 25 mai si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv;

– persoanele fizice care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica.

 

In situatia in care activitatea se desfasoara in mod individual originalul declaratiei se depune la:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

 

In situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica declaratia se depune la organul fiscal la care asocierea este luata in evidenta fiscala.

Autor: Irina Dumitrescu

 Google analytics