Home > Studii de caz > Deductibilitatea cheltuielilor si a TVA pentru achizitiile efectuate cu bon fiscal

Deductibilitatea cheltuielilor si a TVA pentru achizitiile efectuate cu bon fiscal

May 23rd, 2014Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adaugata datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155 din Codul fiscal, precum si dovada platii in cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile in perioada in care aplica sistemul TVA la incasare.

In conformitate cu prevederile pct. 46 alin. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fisical, astfel cum a fost modificat prin HG 84/2013  incepand cu 14.03.2013, pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerea taxei pe valoare adaugata poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Astfel, incepand cu 14.03.2013, deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate pentru orice achizitii efectuate (carburanti, alte bunuri si servicii), daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Facturile emise in sistem simplificat trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.

 

Pana la intarea in vigoare a acestor modificari deducerea taxei pe valoare adaugata putea fi justificata cu bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar pentru achizitiile de carburanti auto si doar daca bonurile erau stampilate si aveau inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

 

Aceste modificari nu se aplica si pentru deducerea cheltuielilor cu impozitul pe profit.

Pentru a fi deduse la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate trebuie sa aiba la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune.

Pentru a inregistra in contabilitate cheltuielile cu bunurile si serviciile achizitionate cu bon fiscal, indiferent de valoarea acestora, entitatea fie solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate/serviciilor prestate, avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal, fie justifica cheltuielile efectuate cu documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate (Nota de receptie si constatare de diferente), cu ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexeaza bonul fiscal, documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli.

 

Autor: Irina Dumitrescu

 

 Google analytics