Home > Fiscalitate, Formulare fiscale > ANAF a publicat calendarul obligatiilor fiscale pentru luna Ianuarie

ANAF a publicat calendarul obligatiilor fiscale pentru luna Ianuarie

January 11th, 2017


ANAF a publicat pe site-ul propriu calendarul obligatiilor fiscale pentru luna Ianuarie 2017. Astfel, contribuabilii isi pot face o verificare suplimentara a obligatiilor declarative care le revin pana la sfarsitul lunii Ianuarie.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

ANAF a publicat pe site-ul propriu calendarul obligatiilor fiscale pentru luna Ianuarie 2017.

Astfel, contribuabilii isi pot face o verificare suplimentara a obligatiilor declarative care le revin pana la sfarsitul lunii Ianuarie.

Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna Ianuarie este disponibil pe site-ul ANAF AICI.

In acest context, reamintim termele viitoare, pentru luna Ianuarie, la care unii contribuabili au obligatia respectarii unor termene declarative.

Luni, 16 Ianuarie
Declaratia pe propria raspundere privind productia de bere pentru anul 2016
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere

Declaratia privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile
Se depune de catre Antrepozitarul autorizat/destinatarul inregistrat/expeditorul inregistrat la autoritatea vamala teritoriala

Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului precedent – Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Micii producatori de vinuri linistite

Declaratia privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului precedent – Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la pct.21 alin. (23) precum si destinatarul din Romania prevazut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna … anul …, pentru luna precedenta – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice)

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna …, pentru luna precedenta – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice)

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase pentru luna precedenta – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedenta – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedenta – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedenta – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedenta – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

Jurnalele pentru luna precedenta privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare

Jurnalele pentru luna precedenta privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

Situatia privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precedenta – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Se depune de catre Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii

Vineri, 20 Ianuarie
Declaratia pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formular 089
Se depune de catre Persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite in Romania, conform art. 266 alin.(2), care au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1 – 31 decembrie si care au activitate principala revanzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil.

Miercuri, 25 Ianuarie
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2017 si a modului de determinare a acesteia.
Se depune de catre Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior
Se depune de catre Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
Se efectueaza de catre Platitorii urmatoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din premii si jocuri de noroc;
– obtinute de nerezidenti;
– din alte surse

Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent – Formular 094
Se depune de catre Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat – Formular 100

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – Formular 112 (pentru luna precedenta sau pentru trimestrul precedent)

Declaratia informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formular 208

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta – Formular 224

Decontul de taxa pe valoarea adaugata – Formular 300

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta – Formular 301

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata – Formular 307

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formular 311

Declaratia recapitulative privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta – Formular 390 VIES

Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare – Formular 097

Plata impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala

Luni, 30 Ianuarie
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national ferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formular 394
Se depune de catre
– Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
– Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.”

Marti, 31 Ianuarie
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica – Formular 010Se depune de catre Persoanele si entitatile prevazute la art.147 alin. (4) din Legea nr.227/2015 care doresc sa opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna.

Declaratia privind venitul estimat/norma de venit – Formular 220
Se depune de catre
A) Pentru schimbarea, prin optiune, in conditiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere in sistem real la norma de venit sau invers) de catre:
– contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, si care doresc, prin optiune, sa treaca la impunere in sistem real.
– contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi in sistem real si care doresc, prin optiune, sa treaca la impunere la norma de venit.
– contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala si doresc sa treaca la impunere in sistem real.
– contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (sub 5 contracte de inchiriere) impuse in sistem forfetar, si doresc sa treaca la impunere in sistem real.
B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior (2015) au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro; acestia au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real incepand cu 2016.
C) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv

Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Notificarea privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit – Formular 012

Declaratia privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii – Formular 600Google analytics