Home > Codul fiscal, Fiscalitate, Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, Noutati legislative > Impozitul pe venitul microintreprinderiilor, obligatoriu de la 1 februarie pentru unele firme

Impozitul pe venitul microintreprinderiilor, obligatoriu de la 1 februarie pentru unele firme

January 9th, 2017


Societatile cu cifra de afaceri mai mica de 500.000 EUR la sfarsitul anului 2016 vor fi obligate sa calculeze, sa declare si sa plateasca impozit pe venitul microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2017. Vezi care sunt conditiile.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Societatile cu cifra de afaceri mai mica de 500.000 EUR la sfarsitul anului 2016 vor fi obligate sa calculeze, sa declare si sa plateasca impozit pe venitul microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2017. Masura a fost impusa prin modificarile aduse vineri de Guvern, Codului fiscal, prin OUG 3 / 2017.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile.

Anterior, masura era valabila doar pentru societatile pentru care cifra de afaceri nu depasea nivelul a 100.000 EUR la sfarsitul anului precedent.

Masura se aplica insa doar societatilor care respecta, concomitent, urmatoarele criterii:

1. Conditii referitoare la activitatea desfasurata
Nu sunt eligibile pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor societatile care:
a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
c) desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc;
d) desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale.

2. Conditii referitoare la componenta cifrei de afaceri
Nu se incadreaza in categoria microinreprinderilor si, in consecinta nu datoreaza impozit pe venitul microintreprinderilor societatile care au realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;

3. Conditii referitoare la detinatorii capitalului social
Pentru a putea aplica impozit pe venitul microintreprinderilor capitalul social al societatilor trebuie sa fie detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

4. Conditii referitoare la situatia juridica a societatii
Nu pot aplica impozitarea cu impozit pe venitul microintreprinderilor societatile care se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Aceste 4 conditii trebuie indeplinite concomitent, alaturi de conditia referitoare la cifra de afaceri care trebuie sa se situeze sub nivelul a 500.000 EUR la 31.12.2016.

In conditiile respectarii, concomitent, a celor 5 conditii, societatile vor calcula, declara si plati impozit pe venitul microintreprinderilor.
Regula este impusa prin art. 48, alin (1) din Codul fiscal, potrivit caruia:
ART. 48 – Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.


Prevedere speciala: nivelul capitalului social
Pe langa conditiile de mai sus, codul fiscal prevede o exceptie, respectiv:
Microintreprinderile existente care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei pot opta sa aplice prevederile titlului II incepand cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul in care aceasta condiție este indeplinita. Opțiunea este definitiva, cu condiția menținerii valorii capitalului social pentru intreaga perioada de existența a persoanei juridice respective. In cazul in care aceasta condiție nu este respectata, persoana juridica aplica prevederile prezentului titlu incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, daca sunt indeplinite condițiile prevazute la art. 47. Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunica organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care opteaza sa aplice prevederile titlului II se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.

Perioada tranzitorie (luna Ianuarie 2017)
Societatile care, conform vechilor prevederi referitoare la cifra de afaceri (< 100.000 EUR) nu se incadrau in categoria microintreprinderilor dar care, urmare a noilor modificari, se incadreaza in plafonul de 500.000 EUR, vor avea urmatoarele obligatii:
– vor comunica modificarea formei de impunere (trecerea de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microintreprinderilor – formular 010), catre organele fiscale, pana la data de 25 februarie 2017, inclusiv.
– vor depune declaratia de impozit pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 ianuarie 2017.Google analytics