Home > Diverse, Noutati legislative > Aparitia de informatii noi poate conduce la reverificarea unei firme

Aparitia de informatii noi poate conduce la reverificarea unei firme

April 20th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

In Monitorul Oficial de vineri, 17 aprilie, a fost aprobat modelul si continutul formularului “Decizie de reverificare“. In fond, este o aplicare a prevederilor art. 1051, din Codul de preocedura fiscala (Ordonanta 92/2003), potrivit caruia:

ARTICOLUL 1051
Reguli privind reverificarea
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 105 alin. (3), conducătorul inspecţiei fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade.
(2) Prin reverificare se înţelege inspecţia fiscală efectuată ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.
(3) Prin date suplimentare se înţelege informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controale încrucişate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organele de inspecţie, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.
(4) La începerea acţiunii de reverificare, organul de inspecţie fiscală este obligat să comunice contribuabilului decizia de reverificare, care poate fi contestată în condiţiile prezentului cod. Dispoziţiile referitoare la conţinutul şi comunicarea avizului de inspecţie sunt aplicabile în mod corespunzător şi deciziei de reverificare.

Prevederea este o exceptie de la regula de baza in materie, care spune ca “Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării.

Motivul reverificării il constituie aparitia, de la data ultimei verificări şi până în prezent, a unor elemente suplimentare, necunoscute organului de inspecţie la data efectuării inspecţiei fiscale, care influenţează rezultatele inspecţiei fiscale anterioare. In cuprinsul deciziei se va preciza actul administrativ fiscal ce cuprinde obligaţiile fiscale supuse reverificării, precum si obligaţiile fiscale verificate şi supuse reverificării.

Alaturi de decizie se va trimite contribuabilului un exemplar al Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale.

Formularul „Decizia de reverificare“ este actul administrativ fiscal care are ca obiect dispunerea reverificării unei anumite perioade, în baza art. 1051 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), de către conducătorul inspecţiei fiscale, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.

Formularul se completează în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1051 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, respectiv în baza unor informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controale încrucişate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organele de inspecţie, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.

Decizia de reverificare este emisă de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor art. 1051 alin. (4) din Codul de procedură fiscală şi cuprinde posibilitatea de a fi contestată, precum şi dispoziţiile referitoare la avizul de inspecţie prevăzute la art. 101 din Codul de procedură fiscală.

Decizia de reverificare se comunică contribuabilului, cu respectarea prevederilor art. 102 din Codul de procedură fiscală, respectiv înainte de începerea inspecţiei fiscale cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili.Google analytics