Home > Codul fiscal, Fiscalitate, Impozit pe venit, Noutati legislative > Noul cod fiscal: calculul deducerilor personale in 2016 – modificari semnificative

Noul cod fiscal: calculul deducerilor personale in 2016 – modificari semnificative

January 15th, 2016


Noul cod fiscal vine cu modificari semnificative in ceea ce priveste calculul deducerilor personale. Deducerea personala reprezinta deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii si numai la locul unde se afla functia de baza.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Calculul deducerilor personale in 2016

Noul cod fiscal vine cu modificari semnificative in ceea ce priveste calculul deducerilor personale.

Deducerea personala reprezinta deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii si numai la locul unde se afla functia de baza.

Noul cod fiscal a adus o serie de modificari semnificative in ceea ce priveste deducerea personala, respectiv:

S-au modificat sumele pentru determinarea deducerii personale. Pentru prima transa de deduceri, limita maxima a venitului brut a fost majorata.


Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei (fata de 1.000 lei in vechiul cod fiscal) inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 lei (s-a majorat de la 250 lei);
(ii) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 lei (s-a majorat de la 350 lei);
(iii) pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 500 lei (s-a majorat de la 450 lei);
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 600 lei (s-a majorat de la 550 lei);
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei (s-a majorat de la 650 lei).

Intervalul pentru transa a doua de venituri a fost modificat in mod corespunzator, avand in vedere cresterea pragului maxim din transa anterioara. Modul de calcul urmeaza a fi stabilit prin OMFP.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

Venitul maxim pentru care a persoana poate fi considerata a fi in intretinere s-a majorat de la 250 la 300 lei.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deducerea personala pentru copiii aflati in intretinere se poate aplica fiecaruia dintre parinti. Anterior, deducerea putea fi aplicata, la alegere, doar de catre un singur parinte.

In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia.

Aceste ultime prevederi raman nemodificate fata de vechiul cod fiscal.

Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului, sunt considerati intretinuti.

Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane.

Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.Google analytics