Home > Diverse, Noutati legislative > Clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

Clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

March 17th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Recent a fost publicata Legea 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole. Actul normativ reglementeaza realizarea unui cadru unitar pentru implementarea programelor cu finantare din bugetul national si din fonduri comunitare.

Astfel, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) ferma agricola – unitatea economica de baza pentru productia agricola formata din terenul agricol si/sau incinta in care se afla constructiile, spatiile de depozitare, utilajele si echipamentele agricole, alte anexe, animale si pasari, precum si utilitatile aferente care concura la desfasurarea activitatilor agricole;
b) fermier – persoana fizica sau juridica ori un grup de persoane fizice sau juridice care au in proprietate sau in folosinta o ferma agricola in care realizeaza, singur sau impreuna cu membrii familiei sale ori alti membri asociati, productia agricola;
c) exploatatie agricola – forma de organizare alcatuita din ansamblul unitatilor utilizate pentru activitatile agricole si gestionate de un fermier, situate pe teritoriul aceluiasi stat membru al Uniunii Europene;
d) Dimensiune Economica – se determina pe baza productiei standard totale a exploatatiei agricole, exprimata in euro, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole;
e) productia standard totala – reprezinta valoarea standard a productiei brute, determinata in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008.

Fermele si exploatatiile agricole pot avea unul sau mai multi proprietari si pot fi proprietate privata sau asociativa, iar forma lor juridica este in conformitate cu prevederile din legislatia in vigoare.

In functie de tipul general de activitate agricola, exploatatiile se clasifica astfel:
A. Exploatatii specializate – culturi
1) exploatatii specializate in culturi de câmp;
2) exploatatii specializate in horticultura;
3) exploatatii specializate in culturi permanente.
B. Exploatatii specializate – productie animala
1) exploatatii specializate in cresterea animalelor erbivore;
2) exploatatii specializate in cresterea animalelor granivore.
C. Exploatatii mixte
1) exploatatii de culturi mixte;
2) exploatatii mixte de crestere a animalelor;
3) exploatatii mixte de culturi si cresterea animalelor;
4) exploatatii neclasificate.

In functie de dimensiunea economica, fermele si exploatatiile agricole se clasifica si se definesc dupa cum urmeaza:
a) sub 1.999 euro – ferme de subzistenta care produc in totalitate pentru consumul propriu;
b) 2.000-7.999 euro – ferme de semi-subzistenta care isi asigura consumul propriu si o mica parte din productia agricola ce o comercializeaza;
c) 8.000-49.999 euro – ferme comerciale mici care comercializeaza mai mult de 50% din productia agricola pe care o realizeaza;
d) 50.000-999.999 euro – ferme comerciale/exploatatii agricole mijlocii care isi comercializeaza intreaga productie agricola pe care o realizeaza;
e) peste 1.000.000 euro – ferme comerciale/exploatatii agricole mari care isi comercializeaza intreaga productie agricola pe care o realizeaza.

Fermele de semi-subzistenta prevazute la lit. b) pot procesa din productia proprie produse traditionale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Fermele si exploatatiile agricole prevazute la lit. c)-e) reprezinta forme de comasare a terenurilor agricole si pot dispune si de unitati proprii de procesare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Pentru stabilirea dimensiunilor economice a fermelor si exploatatiilor agricole se vor utiliza calculatiile MBS si a UDE pe unitatea de suprafata si cap de animal, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului.

La data intrarii in vigoare a legii se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001.Google analytics