Home > Noutati legislative > Declararea contractelor incheiate cu strainii – modificari recente

Declararea contractelor incheiate cu strainii – modificari recente

November 1st, 2016


Ordinul in baza caruia contribuabilii romani aveau obligatia sa inregistreze la fisc contractele cu nerezidentii a fost recent abrogat, fiind inlocuit de un nou ordin (Ordinul nr. 2994/2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate în Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente).

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordinul in baza caruia contribuabilii romani aveau obligatia sa inregistreze la fisc contractele cu nerezidentii a fost recent abrogat, fiind inlocuit de un nou ordin (Ordinul nr. 2994/2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate în Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente).

Iata mai jos un rezumat al noului ordin
Contribuabilii din Romania au obligatia sa înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate în Romania care genereaza venituri impozabile. Atunci cand nu este încheiat contract în forma scrisa, se înregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare.

Contracte pentru care nu exista obligatia inregistrarii
Contractele/Documentele încheiate de contribuabili romani cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate în afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul înregistrarii.

Cine are aceasta obligatie?
Obligatia inregistrarii contractelor apartine persoanelor juridice romane, persoanelor fizice rezidente, precum si persoanelor juridice straine care desfasoara activitate în Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat.

Unde se face inregistrarea?
Regula de baza spune ca inregistrarea contractelor/documentelor mentionate, indiferent de durata acestora, se efectueaza la organele fiscale teritoriale in care contribuabilii îsi au domiciliul fiscal. In cazul beneficiarilor care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, contractele/documentele se inregistreaza la organul fiscal central competent pentru administrare.

Cum se face inregistrarea?
Înregistrarea contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei se realizeaza prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 017 “Declaratie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente”, fara a fi însotit de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaratie. Declaratia se completeaza si se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricaror documente prevazute de lege.

Modificarea contractelor
În situatia în care în datele declarate initial intervin modificari, acestea se declara, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declaratii, avand bifata casuta “Declaratie de mentiuni”

Modalitati pentru depunere
Declaratia se poate depune:
– în format hartie direct la registratura organului fiscal central competent
– in format de hartie, prin posta, cu confirmare de primire.
– prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Care sunt modificarile
Fata de ordinul anterior, noul ordin aduce cateva modificari (care insa nu schimba semfificativ prevederile vechi), respectiv:
– se modifica sintagma sedii permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine cu sintagma persoanele juridice straine care desfasoara activitate în Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat.
– declaratia invocata in actul normativ anterior capata acum un numar – Formular 017;
– modificarea contractului se raporteaza in termen de 15 zile, prin depunerea unei declaratii de mentiuni (anterior se raporta in 30 zile prin depunerea unei noi declaratii).
– nu mai este invocata sanctiunea din vechiul ordin.

Actul normativ: Ordinul nr. 2994/2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate în Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 27.10.2016.

Aplicabilitate: in vigoare de la 27.10.2016Google analytics