Home > Uncategorized > Declaratiile 392A si 392B au fost modificate. Noile formulare se utilizeaza pentru anul 2013.

Declaratiile 392A si 392B au fost modificate. Noile formulare se utilizeaza pentru anul 2013.

February 4th, 2014Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

ANAF a modificat cele doua declaratii informative 392A (Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii) si 392B (Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate).

Ce este nou?
O modificare foarte importanta adusa de noul ordin (Ordinul nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative) face referire la obligatia de depunere a celor doua declaratii, respectiv:
– declaratia 392A nu se depune daca persoanele impozabile nu au desfasurat livrari de bunuri si prestari de servicii in anul de referinta in interiorul tarii.
– declaratia 392B nu se depune in situatia in care persoanele impozabile nu au desfasurat in anul de referinta livrari de bunuri si prestari de servicii in interiorul tarii si/sau achizitii efectuate din tara.

Cine are obligatia depunerii celor doua declaratii?
Obligatia depunerii celor doua declaratii revine persoanelor impozabile, inregistrate sau nu in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri este inferioara plafonului de 220.000 lei.

Mai exact, Formularul (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul . . . . ” se completeaza de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la acea data, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Formularul (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul . . . . ” se completeaza de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de afaceri realizata la acea data, excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Ce se declara prin intermediul declaratiilor 392A si 392B?
In declaratia 392A se declara cifra de afaceri, defalcandu-se in functie de calitatea beneficiarului (platitori sau neplatitori de TVA). Totodata, se declara si TVA-ul aferent.
Acelasi lucru se declara in in declaratia 392B (mai putin TVA-ul), cu mentiunea ca, in plus fata de declaratia 392A, se declara si achizitiile efectuate de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA si persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA.

Care este termenul de depunere pentru cele doua declaratii?
Termenul de depunere este 25 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare, respectiv 25 februarie 2014, pentru veniturile obtinute in anul precedent, adica 2013.

Care sunt sanctiunele pentru nedepunerea declaratiei?
Conform Codului de procedura fiscala, amenzile pentru nedepunerea declaratiilor infomative 392 A si 392 B se sanctioneaza cu amenzi de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenzi de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.

Cum se depun declaratiile 392A si 392B?
Cele doua declaratii informative se depun, in format electronic, la ghiseele organelor fiscale sau la posta, prin scrisoare recomandata. Ele trebuie insotite, obligatoriu, de formularele editate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate.

Ambele declaratii se editeaza in cate doua exemplare:
– un exemplar se depune la Fisc, impreuna cu suportul electronic,
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabilaGoogle analytics