Home > Fiscalitate, Impozit pe venit, Noutati legislative > Modificare cod fiscal – o noua categorie de contribuabili, scutita de la plata impozitului pe venit

Modificare cod fiscal – o noua categorie de contribuabili, scutita de la plata impozitului pe venit

January 8th, 2017


Guvernul introduce, prin modificarea de vineri a Codului fiscal (OUG 3 / 2017), o noua categorie de contribuabili pentru care se aplica scutirea de la plata impozitului pe venit

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Guvernul introduce, prin modificarea de vineri a Codului fiscal (OUG 3 / 2017), o noua categorie de contribuabili pentru care se aplica scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin (1) – (3) ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract de munca incheiat pe o perioada de 12 luni cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii 170 / 2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.
Contribuabilii vizati sunt persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN:
– 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
– 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
– 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
– 5590 – Alte servicii de cazare;
– 5610 – Restaurante;
– 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
– 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
– 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor.

 

Masura intra in vigoare incepand cu veniturile aferente lunii Februarie 2017.

 

Acesta scutire se adauga celor trei deja existente, prevazute la art. 60 din Codul fiscal – Scutiri, respectiv:
1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) – (3);
c) pensii;
d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator. Incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al ministrului finantelor publice.

3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

 

Citeste mai multe despre ultimele modificari ale Codului fiscal

Scutire timp de 10 ani la plata impozitului pe profit pentru contribuabilii care desfasoara activitate de inovare, cercetare – dezvoltare

Modificari in definitia microintreprinderii: creste pragul pentru veniturile realizate

Modificarea cotelor de impunere pentru microintreprineri

Modificare la nivelul deducerilor pentru calculul impozitului pe salarii

Diminuare semnificativa a impozitului pentru veniturile realizate din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

A fost eliminat plafonul de 5 salarii medii brute pentru calculul CAS aferent veniturilor din salarii

Se elimina, conditionat, obligatia platii CASS pentru venituri din investitii si pentru venituri din alte surseGoogle analytics