Home > Uncategorized > Modificare Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal – Taxa pe valoarea adaugata

Modificare Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal – Taxa pe valoarea adaugata
Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul hotararii pentru modificarea Codului Fiscal. Redam mai jos principalele modificari ale normelor in ceea ce priveste Taxa pe valoarea adaugata.

 

In acest context, au fost adoptate norme metodologice privitoare, in principal, la:

• Corelarea Normelor metodologice privind TVA cu amendamentele si modificarile aduse Codului fiscal prin:
– Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
– Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
• Compatibilizarea legislatiei nationale acquis-ul comunitar in domeniul TVA, respectiv:
– transpunerea hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul C- 257/11 Gran Via Moinesti;
– alinierea unor prevederi nationale la dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata;
• Stabilirea regimului TVA aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate, care nu mai reintra in posesia societatilor de leasing, in vederea evitarii declansarii procedurii de infrigement;
• Clarificarea altor prevederi de ordin tehnic, privind aspecte precum: aplicabilitatea sistemului
TVA la incasare; regularizarile pe care le efectueaza persoanele impozabile care trec la regimul special de scutire pentru intreprinderi mici; situatiile in care apar evenimente de natura a genera ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA; notificarile care se depun pentru calculul Bazei TVA.

 

Descrierea situatiei actuale

1. In prezent, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal in domeniul TVA nu sunt corelate cu amendamentele aduse Codului fiscal prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si nici cu modificarile instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
2. In ceea ce priveste achizitiile de terenuri pe care se afla constructii care sunt demolate, pentru care s-a dedus TVA, actualele prevederi reglementeaza ajustarea taxei deduse avand in vedere ca prin demolarea constructiilor acestea isi inceteaza existenta in cadrul activitatii economice a persoanelor impozabile si nu mai pot fi utilizate pentru realizarea de operatiuni cu drept de deducere.
3. Anumite prevederi ale normelor in vigoare care reglementeaza locul livrarii/prestarii pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii la bordul navelor nu sunt conforme cu prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, ale carui dispozitii sunt obligatorii pentru statele membre.
4. Normele actuale nu contin clarificari privind regimul TVA aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate, care nu mai reintra in posesia societatilor de leasing.
5. De asemenea, actualele reglementari in materie de TVA nu contin anumite clarificari de ordin tehnic privind aspecte precum:
– implementarea grupului fiscal si anularea tratamentului unei persoane ca membru al unui grup fiscal, astfel incat sa nu fie scindata perioada fiscala din perspectiva modului de completare si depunere a deconturilor de TVA;
– regularizarile taxei aferente operatiunilor realizate inainte de trecerea persoanelor impozabile la regimul de scutire pentru intreprinderi mici in cazul evenimentelor de natura a conduce la ajustarea bazei de impozitare a TVA;
– depunerea unei declaratii speciale pentru ajustarea TVA in situatiile in care apar evenimente de natura a genera ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA;
– deducerea TVA pe baza unei declaratii speciale in cazul persoanelor care trec de la sistemul TVA la incasare la regimul special de scutire, sau sunt radiate din oficiu de organele fiscal
din evidenta platitorilor de TVA, in cazul in care plata facturilor de achizitii se efectueaza ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA;
– stabilirea conditiilor in care bonurile fiscale cu valori de pana la 100 Euro, care indeplinesc conditiile pentru a fi tratate ca si facturi simplificate, permit deducerea TVA;
– noficarile pentru calcului Bazei TVA, respectiv declaratiile 392A si 392B;
– facturile de corectie emise pentru operatiunile supuse taxarii inverse, ulterior unui control fiscal la beneficiar.

 

Schimbari preconizate

1. Avand in vedere amendamentele aduse Codului fiscal prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si modificarile introduse prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, se impune corelarea legislatiei secundare in domeniul TVA cu legislatia primara. Astfel, au fost elaborate norme metodologice date in aplicarea amendamentelor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.15/2012, precum si pentru aplicarea masurilor legislative instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2013.
2. Alte modificari si completari aduse normelor metodologice in domeniul TVA prin prezentul proiect se refera in principal la:
– alinierea legislatiei nationale la hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul C- 257/11 Gran Via Moinesti data impotriva Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), prin care Curtea a stabilit ca operatorii economici au drept de deducere a TVA aferente achizitiilor de terenuri pe care se afla constructii care sunt demolate in vederea realizarii altor constructii destinate realizarii de operatiuni taxabile, iar taxa aferenta achizitiei acestor bunuri nu se ajusteaza;
– regimul TVA aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate, care nu mai reintra in posesia societatilor de leasing, respectiv introducerea de prevederi referitoare la faptul ca nu se ajusteaza TVA in cazul bunurilor nerecuperate de catre societatile de leasing, dar pentru care acestea fac dovada ca au intreprins demersuri in vederea recuperarii, in conformitate cu opinia Comisiei Europene transmisa prin Scrisoarea suplimentara de punere in intarziere nr. 546/25.01.2013 – Incalcarea 2012/4017, pentru a evita declansarea procedurii de infringement;
– compatibilizarea anumitor prevederi care reglementeaza locul livrarii/prestarii pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii la bordul navelor, cu prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata;
– alte clarificari de ordin tehnic privind:
– implementarea grupului fiscal si anularea tratamentului unei persoane ca membru al unui grup fiscal, astfel incat sa nu fie scindata perioada fiscala din perspectiva modului de completare si depunere a deconturilor de TVA;
– clarificari suplimentare pentru determinarea depasirii plafonului care serveste drept referinta pentru stabilirea  regimului TVA aplicabil in cazul bunurilor de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol;
– completarea exemplelor de servicii strans legate de serviciile educationale sau de formare profesionala a adultilor pentru asigurarea aplicarii unitare a prevederilor legale;
– regularizarile taxei aferente operatiunilor realizate inainte de trecerea persoanelor impozabile la regimul de scutire pentru intreprinderi mici in cazul anularii de contracte, a reducerilor de pret, si a altor evenimente de natura a conduce la ajustarea bazei impozabile a TVA;
– depunerea unei declaratii speciale pentru ajustarea TVA in situatiile in care apar evenimente de natura a genera  ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA;
– deducerea TVA pe baza unei declaratii speciale in cazul persoanelor care trec de la sistemul TVA la incasare la regimul special de scutire, sau sunt radiate din oficiu de organele fiscale din evidenta platitorilor de TVA, in cazul in care plata facturilor de achizitii se efectueaza ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA;
– stabilirea conditiilor in care bonurile fiscale cu valori de pana la 100 Euro, care indeplinesc conditiile pentru a fi tratate ca si facturi simplificate, permit deducerea TVA, respectiv inscrierea codului de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului cu ajutorul caselor de marcat;
– noficarile pentru calcului Bazei TVA – mentionarea expresa a faptului ca operatiunile care fac obiectul notificarilor sunt operatiunile realizate in interiorul tarii si clarificarea situatiilor in care se schimba statutul persoanelor impozabile in anul pentru care se depun notificarile;
– prevederi referitoare la facturile de corectie emise pentru operatiuni supuse taxarii inverse, ulterior unui control fiscal la beneficiar.

Sursa: Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004 (vezi proiect)Google analytics