Home > Uncategorized > Modificari aduse Formularului 112

Modificari aduse Formularului 112

February 4th, 2014Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Prin OMFP 1977/2013, publicat in MOF nr. 57 din 23/01/2014 a fost modificat OMFP 1045/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Modificarile se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii februarie 2014, cu exceptia veniturilor din arendarea bunurilor agricole, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit pentru care prevederile acestui ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014.
Formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Noul formular valabil incepand cu 01/2014 a fost publicat pe site-ul ANAF in data de 31.01.2014.
Printre modificarile aduse se regasesc:

1. Modificarea Nomenclatorului „Creante fiscale” prin:

• Eliminarea a doua tipuri de creante, respectiv
– Impozit aferent veniturilor din activitati agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

• Introducerea a doua tipuri de creante, respectiv:
– Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit
– Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

2. Completarea categoriilor de conditii de munca cu o noua categorie- „alte conditii de munca”;

3. Modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“, prin:

• eliminarea tipului de asigurat care realizeaza venituri in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal;
• completarea cu urmatoarele tipuri de asigurat:
– Personal militar, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept de pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, conform art. 2964 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
– Persoane fizice care realizeaza venituri sub forma de salarii de la angajatori nerezidenti si care achita contributiile sociale individuale potrivit art. 29619 alin. (113) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
– Persoane fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, pentru care platitorul de venit are obligatia retinerii la sursa a contributiilor individuale de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 29624 alin. (42) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


4. Completarea Nomenclatorului „Tip asigurat“ cu un nou tip de asigurat - Administratorii societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie.

5. Adaptarea sectiunii C, din „Anexa Asigurat” a declaratiei, astfel incat sa permita declararea separata, pentru aceeasi persoana, a fiecarui tip de venit realizat pentru luna de raportare. Pentru fiecare tip de venit se completeaza cate o sectiune C.Google analytics