Home > Contabilitate, Noile reglementari contabile > Noile reglementari contabile – Categorii de entitati

Noile reglementari contabile – Categorii de entitati

February 11th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Prin noile reglementari contabile (Ordinul 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, intrat in vigoare incepand cu 1 Ianuarie 2015) se introduc criterii de grupare a societatilor care, in functie de marime. Astfel, societatile urmeaza a se grupa in 3 mari categorii, respectiv: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari.

Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 350 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 700 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.
Important! Pentru microentitati, noile reglementari contabile prevad aplicarea unor scutiri, in materie de raportare, care vor fi prezentate intr-un articol ulterior.

Vrei sa afli toate noutatile aduse de OMFP 1.802/2014?
Citeste Chidul practic de aplicare a noilor reglementari contabile

Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

De asemnea, noile reglementari contabile fac o impartire a grupurilor de societati, avand la baza acelasi criteriu al marimii, in: grupuri mici si mijlocii, respectiv grupuri mari. Grupul este definit ca fiind o societate-mama, cu toate filialele acesteia.

Grupurile mici si mijlocii sunt grupurile constituite din societatile-mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama:
a) totalul activelor: 24 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 48 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societatile-mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama:
a) totalul activelor: 24 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 48 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.Google analytics