Home > Fiscalitate, Impozitul specific unor activitati > Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati

April 20th, 2017


Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati (aprobate prin Ordinul nr. 264/464/2017)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati (aprobate prin Ordinul nr. 264/464/2017)

Art. 1.
(1) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit, care desfasoara ca activitate principala sau secundara activitatea/activitatile corespunzatoare urmatoarelor coduri CAEN: 5510 – “Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”, 5520 – “Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentatie n.c.a.”, 5630 – “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”, sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati. Aceste prevederi se aplica si persoanelor juridice romane care au devenit platitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitarii optiunii potrivit art. 48 alin. (5) si (52) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit, care au inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala sau secundara una dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, denumita in continuare lege, dar nu desfasoara efectiv activitate in domeniile respective, nu sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati.
(3) Microintreprinderile care aplica prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la 1 ianuarie 2017 nu aplica impozitul specific unor activitati.
(4) Indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 din lege se verifica la data intrarii in vigoare a legii, la inceputul fiecarui an fiscal, pe baza situatiei existente la data de 31 decembrie a anului precedent. Comunicarea catre organul fiscal teritorial se efectueaza pana la data de 31 martie 2017 inclusiv sau, dupa caz, pana la data de 31 martie inclusiv a anului urmator.
(5) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic intra in sistemul de impozit specific unor activitati incepand cu 1 ianuarie 2017.

Art. 2.
(1) In aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, complexul hotelier este format din cladiri si terenuri care includ in acelasi edificiu ori edificii legate fizic sau functional structuri de primire turistice cu diverse functiuni. Prin alte activitati desfasurate de complexul hotelier se intelege activitatile de alimentatie publica de tip restaurant, bar, agrement, tratament balnear/wellness sau de infrumusetare, prestate in cadrul respectivei cladiri, cu mijloace proprii, activitati ce fac parte din oferta turistica a contribuabilului, fiind oferite turistilor individual sau in cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii pe cele 5 tipuri de cazare in structurile de primire turistica.
In situatia in care serviciile prestate in cadrul complexului hotelier, cu mijloace proprii, pentru a oferi turistilor facilitatile din oferta turistica, sunt incluse in pachetul prestabilit de servicii, vandute la pret total, corespunzator tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezinta venituri pentru care complexul hotelier se impoziteaza conform anexei nr. 3 la lege.
In cazul in care turistii sau alti clienti beneficiaza de servicii oferite de complexul hotelier, care nu au fost incluse in pachetul prestabilit de servicii, definit potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare, servicii corespunzatoare unor activitati in afara codurilor CAEN prevazute la art. 1 din lege, veniturile realizate din aceste activitati sunt supuse impozitarii conform art. 10 din lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, parcare etc.
(2) Prin activitate clasificata ca impusa se intelege structura de primire turistica cu functiune de alimentatie publica clasificata ca impusa conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3.
In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din lege, contribuabilii care obtin venituri din exploatarea mai multor unitati determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific anual aferent fiecarei unitati, calculat conform formulei stabilite in anexa corespunzatoare codului CAEN.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara activitatea prin doua unitati/restaurante situate in Bucuresti in zone diferite, astfel:
– restaurantul 1 este situat in zona A si are o suprafata de 80 mp;
– restaurantul 2 este situat in zona D si are o suprafata de 80 mp.
Impozitul specific anual aferent fiecarui restaurant se calculeaza conform anexei nr. 1 la lege, dupa cum urmeaza:
Restaurantul 1: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,
unde:
k – 1.400, valoarea impozitului standard (lei);
x – 17, variabila in functie de rangul localitatii;
y – 16, variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii;
z – 0,45, coeficient de sezonalitate;
q – 0,9, coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate – locatie de desfasurare a activitatilor.
Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 1 este:
1.400 * (17 + 16 * 0,9) *0,45 = 19.782 lei.
Restaurantul 2: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,
unde:
k – 1.400, valoarea impozitului standard (lei);
x – 13,5, variabila in functie de rangul localitatii;
y – 16, variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii;
z – 0,45, coeficient de sezonalitate;
q – 0,9, coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate – locatie de desfasurare a activitatilor.
Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 2 este:
1.400 * (13,5 + 16 * 0,9) * 0,45 = 17.577 lei.
Valoarea totala a impozitului specific anual datorat de contribuabil se determina prin insumarea impozitului specific anual aferent celor doua restaurante, acesta fiind de: 19.782 lei + 17.577 lei = 37.359 lei.

Art. 4.
In aplicarea art. 5 alin. (4) din lege, contribuabilii care desfasoara mai multe activitati cu codurile CAEN prevazute la art. 1 din lege, cu exceptia celor care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, determina impozitul specific prin insumarea impozitului stabilit potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfasurata.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara activitate printr-un restaurant situat in Bucuresti, zona A, cu o suprafata de 100 mp, si in cadrul aceleiasi unitati desfasoara activitate printr-un bar cu o suprafata de 80 mp, cu suprafete distincte.
Impozitul specific anual se determina prin insumarea impozitelor specifice stabilite potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfasurata, dupa cum urmeaza:
– se determina impozitul specific anual corespunzator activitatii desfasurate in restaurant, conform formulei stabilite in anexa nr. 1 la lege, astfel:
1.400 * (17 + 21 * 0,9) * 0,45 = 22.617 lei;
– se determina impozitul specific anual corespunzator activitatii desfasurate in bar, conform formulei stabilite in anexa nr. 2 la lege, astfel:
900 * (16 + 8* 0,9) * 0,45 = 9.396 lei;
– impozitul specific anual pentru intreaga unitate se stabileste prin insumarea impozitelor specifice determinate pentru fiecare activitate desfasurata in restaurant si bar, astfel:
22.617 lei + 9.396 lei = 32.013 lei.
Art. 5.
(1) In aplicarea art. 5 alin. (5) din lege, prin inceperea/incetarea unei activitati se intelege inceperea/incetarea exploatarii economice a unei structuri de primire turistice sau unitati de alimentatie publica de tip restaurant, bar sau a unei parti a acesteia. Inchiderea structurii/unitatii si predarea certificatului de clasificare in vederea radierii, dupa caz, se considera incetarea exploatarii unei structuri de primire turistice cu functiune de cazare, de alimentatie publica sau a unei unitati de alimentatie publica de catre un contribuabil. Modificarea suprafetei/numarului locurilor de cazare se realizeaza in urmatoarele situatii, fara a se limita la acestea: inchiderea activitatii unei terase pe timpul iernii, inchiderea activitatii unui bar in extrasezon, scoaterea din circuitul turistic a unui numar de camere, introducerea de camere in circuitul turistic prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a autorizatiei de functionare.
(2) Pentru structurile de primire turistice cu functiune de cazare si alimentatie publica de pe litoralul romanesc, clasificate, potrivit legii, ca desfasurand activitate sezoniera, impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfasurat activitate se determina prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei din anul calendaristic in care contribuabilul a desfasurat activitatea, perioada mentionata in certificatul de clasificare/autorizatia de functionare.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara activitatea printr-un hotel de 3* in statiunea Mamaia, cu o capacitate de 100 de locuri de cazare, care functioneaza 170 de zile/an.
Impozitul specific se stabileste pe baza tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, dupa cum urmeaza:
(171 lei/loc cazare/an x 100 locuri)/365 zile * 170 zile = 7.964 lei.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul incetarii voluntare temporare a exploatarii structurii de primire turistice sau a unitatii de alimentatie publica, caz in care operatorul structurii de primire turistice/alimentatie publica solicita autoritatii centrale pentru turism/autoritatii care a emis certificatul de clasificare/autorizatia de functionare suspendarea certificatului de clasificare/autorizatiei de functionare pentru o perioada determinata. Suspendarea certificatului de clasificare/autorizatiei de functionare va inceta, fara nicio notificare, la data precizata in cererea de suspendare, in perioada de valabilitate a acestuia/acesteia. Valabilitatea certificatului de clasificare/autorizatiei de functionare nu se va prelungi cu perioada de suspendare temporara a activitatii.
(4) Prin sintagma perioada pentru care contribuabilul a existat, in sensul art. 5 alin. (5) din lege, se intelege perioada in care a fost supusa exploatarii economice acea structura de primire turistica sau unitate de alimentatie publica sau acea parte/suprafata a acesteia.
(5) In aplicarea art. 5 alin. (7) din lege, perioada de 3 ani se calculeaza incepand cu anul in care s-a dobandit statutul de statiune turistica de interes national, potrivit legii.

Exemplul 1: Un contribuabil desfasoara activitatea printr-un restaurant in suprafata de 50 mp, situat intr-o comuna. Din anul 2018 comuna dobandeste statutul de statiune turistica de interes national, potrivit legii.
In acest caz contribuabilul va plati in anii 2018, 2019 si 2020, pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit anexei nr. 1 la lege la nivelul stabilit pentru sat/comuna/statiune de interes local, astfel:
1.400 * (3 + 7 * 0,9) * 0,10 = 1.302 lei.
Incepand cu anul 2021 contribuabilul va plati impozitul specific anual calculat potrivit anexei nr. 1 la lege stabilit la nivelul unei statiuni turistice de interes national, dupa cum urmeaza:
1.400 * (5 + 7 * 0,9) * 0,30 = 4.746 lei.
Exemplul 2: Un contribuabil desfasoara activitatea printr-un hotel de 3* cu o capacitate de cazare de 20 de locuri, situat intr-o statiune de interes local. Din anul 2018 statiunea dobandeste statutul de statiune turistica de interes national, potrivit legii.
In acest caz contribuabilul va plati in anii 2018, 2019 si 2020, pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit tabelului nr. 2 din anexa nr. 3 la lege la nivelul stabilit pentru sat/comuna/statiune de interes local, astfel:
67 * 20 = 1.340 lei.
Incepand cu anul 2021 contribuabilul va plati impozitul specific anual calculat potrivit tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, stabilit la nivelul unei statiuni turistice de interes national, dupa cum urmeaza:
Valoarea impozitului specific anual este:
171 * 20 = 3.420 lei.
Art. 6.
(1) In aplicarea art. 6 alin. (1) din lege, impozitul specific anual corespunzator codurilor CAEN 5610 “Restaurante”, 5621 “Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”, 5629 “Alte servicii de alimentatie n.c.a.” se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 1 la lege, dupa cum urmeaza:
Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
k – 1.400, valoarea impozitului standard (lei);
x – variabila in functie de rangul localitatii;
y – variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii;
z – coeficient de sezonalitate;
q – 0,9, coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate – locatie de desfasurare a activitatilor.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara activitatea printr-un restaurant situat in Cluj-Napoca, zona A, cu o suprafata de 100 mp.
Valoarea impozitului specific anual este:
1.400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei.
(2) In aplicarea art. 6 alin. (2) din lege, impozitul specific anual corespunzator codului CAEN 5630 “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 2 la lege:
Impozit specific anual/unitate – k * (x + y * q) * z, unde:
k – 900, valoarea impozitului standard;
x – variabila in functie de rangul localitatii;
y – variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii;
z – coeficient de sezonalitate;
q – 0,9, coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic – locatie de desfasurare a activitatilor.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara activitatea printr-un bar situat in statiunea turistica Predeal, cu o suprafata de 100 mp.
Valoarea impozitului specific anual este:
900 * (2 + 10 * 0,9) * 0,35 = 3.465 lei.
(3) In cazul in care in certificatul de clasificare/autorizatia de functionare nu se mentioneaza suprafata utila comerciala/de servire pentru codurile CAEN 5610 – “Restaurante” si 5630 – “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” sau suprafata utila de desfasurare a activitatii specifice codurilor CAEN 5621 – “Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentatie n.c.a.”, pentru stabilirea variabilei in functie de suprafata utila a locatiei (variabila “y”), suprafata luata in considerare este cea stabilita de contribuabil pe baza documentelor privind spatiul in care isi desfasoara activitatea, respectiv suprafata de desfasurare a activitatii declarata pe propria raspundere la solicitarea eliberarii autorizatiei de functionare de catre institutia competenta.
(4) In aplicarea art. 6 alin. (3) si (4) din lege, impozitul specific anual corespunzator codurilor CAEN 5510 “Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”, 5520 “Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, 5530 “Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere” si 5590 “Alte servicii de cazare” se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 3 la lege, astfel:
Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k reprezinta lei/loc cazare/an, corespunzatoare categoriei si/sau tipului de structura de primire turistica mentionate in certificatul de clasificare.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara activitatea printr-un hotel de 4* situat in statiunea turistica Baile Tusnad, cu o capacitate de cazare de 100 de locuri.
Valoarea impozitului specific anual este:
271 * 100 = 27.100 lei.
(5) Modificarile la care se face referire in cadrul art. 6 alin. (5) din lege sunt modificari ale categoriei de clasificare, respectiv cresterea sau scaderea numarului de stele/margarete.
(6) In aplicarea art. 6 alin. (6) din lege, contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, determina impozitul specific potrivit formulei stabilite in anexa nr. 3 la lege, respectiv:
Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k este impozitul specific standard – lei/loc cazare/an.

Exemplul 1: Un contribuabil desfasoara activitatea in statiunea turistica Mamaia printr-un complex hotelier care cuprinde: un hotel de 5* cu o capacitate de 200 de locuri de cazare, un restaurant cu o suprafata de 320 mp si 200 de locuri si un bar in suprafata de 240 mp si 200 de locuri.
Valoarea impozitului specific anual/hotel 5* este:
448 * 200 de locuri de cazare = 89.600 lei.
Exemplul 2: Un complex hotelier din Timisoara este format din: hotelul Alfa de 4 * – 80 de camere si 120 de locuri de cazare, restaurantul Beta – 100 mp si 50 de locuri, restaurantul Gama – 150 mp si 30 de locuri, barul Teta – 60 mp si 20 de locuri si pool barul Zet – 75 mp si 25 de locuri. Tipuri de structura de alimentatie publica: restaurant – total 80 de locuri si bar – total 45 de locuri.
Intrucat numarul de locuri pe fiecare tip de structura de alimentatie publica este sub numarul de locuri de cazare, contribuabilul va plati impozitul specific anual conform anexei nr. 3 la lege, astfel:
513 lei * 120 de locuri cazare = 61.560 lei.
(7) In cazul in care, in cadrul complexului hotelier, suma locurilor unitatilor de alimentatie publica depaseste numarul locurilor de cazare, pentru locurile ce depasesc numarul locurilor de cazare se plateste impozitul specific conform anexei nr. 1 sau 2 la lege, dupa caz.

Exemplul 1: Un complex hotelier din Iasi, zona A, format din: hotel de 4 * cu 100 de locuri de cazare; restaurant 1 cu 50 de locuri si 100 mp; restaurant 2 cu 110 locuri si 220 mp; bar 1 cu 20 de locuri si 40 mp.
Calculul impozitului specific se realizeaza astfel:
– se determina suprafata aferenta fiecarui loc de alimentatie publica pe tip de structura, raportand suprafata aferenta structurii de alimentatie publica la numarul de locuri de cazare: (100 + 220)/(50 + 110) = 2 mp/loc;
– pentru locurile impuse conform legislatiei specifice, impozitul se calculeaza conform anexei nr. 3 la lege la nivelul locurilor de cazare, in sensul ca 100 de locuri de la restaurant si 20 de locuri de la bar nu depasesc numarul de locuri de cazare;
– pentru restul de 60 de locuri, aferente structurii de alimentatie publica independenta, carora le corespund 120 mp, calculul impozitului specific se realizeaza conform anexei nr. 1 la lege.
In acest caz contribuabilul calculeaza si plateste:
– conform anexei nr. 3 la lege pentru complexul hotelier – valoarea impozitului specific anual este:
513 lei * 100 = 51.300 lei si
– conform anexei nr. 1 la lege pentru structura de alimentatie publica independenta – valoarea impozitului specific anual pentru restaurant este:
1.400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei;
– valoarea totala a impozitului specific anual este:
51.300 lei + 21.357 lei = 72.657 lei.
Exemplul 2: Un complex hotelier din Sibiu, zona A, este format din: hotelul Alfa de 4* – 80 de camere si 120 de locuri de cazare; restaurantul Beta – 200 mp si 100 de locuri; restaurantul Gama – 150 mp si 50 de locuri; barul Teta – 60 mp si 20 de locuri; pool barul Zet – 75 mp si 25 de locuri.
Acest contribuabil are un total de 195 de locuri de alimentatie publica, aferente structurilor de alimentatie publica, compus din 150 de locuri in restaurant si 45 de locuri in baruri.
Intrucat numarul de locuri pe fiecare tip de structura de alimentatie publica este peste numarul de locuri de cazare, contribuabilul determina impozitul specific anual astfel:
– conform anexei nr. 3 la lege pentru locurile de cazare si locurile de alimentatie publica impusa; si
– conform anexei nr. 1 la lege pentru locurile de alimentatie publica independenta, astfel:
– barul Teta si barul Zet au 45 de locuri – toate sunt locuri de alimentatie publica impusa;
– restaurantul Gama are 50 de locuri – toate locurile sunt aferente structurii de alimentatie publica impusa;
– restaurantul Beta are 100 de locuri, din care 70 de locuri aferente structurii de alimentatie publica impusa (diferenta pana la 120 – locurile de cazare). Pentru cele 70 de locuri suprafata aferenta este 140 mp;
– restaurantul Beta depaseste numarul locurilor de cazare cu 30 de locuri aferente structurii de alimentatie publica independenta carora le corespunde o suprafata de 60 mp.
In acest caz valoarea impozitului specific anual este:
– pentru complexul hotelier:
513 lei * 120 de locuri = 61.560 lei;
– pentru structura de alimentatie publica independenta:
1.400 * (15 + 12 * 0,9) * 0,45 = 16.254 lei.
Valoarea totala a impozitului specific este:
61.560 lei + 16.254 lei = 77.814 lei.
Exemplul 3: Un complex hotelier din Brasov, zona A, format din: hotelul Alfa de 4 * – 80 de camere si 120 de locuri de cazare; restaurantul Beta – 200 mp si 100 de locuri; restaurantul Gama – 150 mp si 50 de locuri; barul Teta – 60 mp si 20 de locuri; pool barul Zet – 75 mp si 25 de locuri; terasa Q – 120 mp si 60 de locuri. De asemenea, complexul hotelier are SPA – sala de gimnastica, masaj, impachetari, baza de tratament balnear, salon de infrumusetare – frizerie, coafor, manichiura, pedichiura, sala de conferinte, salon de evenimente, teren de tenis, piscina, centru de inchiriat hidrobiciclete, toate aceste facilitati fac parte din oferta turistica a contribuabilului. Complexul hotelier are urmatoarele tipuri de structura de alimentatie publica: restaurant – total 150 de locuri, bar – total 105 locuri.
Intrucat numarul de locuri pe structura de alimentatie publica depaseste numarul de locuri de cazare, in acest caz contribuabilul va plati impozitul specific anual dupa cum urmeaza:
– conform anexei nr. 3 la lege pentru locurile de cazare si locurile de alimentatie publica impusa; si
– conform anexei nr. 1 la lege pentru locurile de alimentatie publica independenta, astfel:
– barul Teta + barul Zet au 105 locuri – toate sunt locuri de alimentatie publica impusa;
– restaurantul Gama are 50 de locuri – toate sunt locuri de alimentatie publica impusa;
– restaurantul Beta are 100 de locuri, din care 70 de locuri aferente structurii de alimentatie publica impusa (diferenta pana la 120 – locuri de cazare). Pentru cele 70 de locuri suprafata aferenta este 140 mp;
– restaurantul Beta depaseste numarul locurilor de cazare cu 30 de locuri aferente structurii de alimentatie publica independenta carora le corespunde o suprafata de 60 mp.
In situatia in care serviciile prestate in cadrul complexului hotelier, cu mijloace proprii, pentru a oferi turistilor facilitatile din oferta turistica, sunt incluse in pachetul prestabilit de servicii vandute la pret total, corespunzator tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezinta venituri pentru care complexul hotelier se impoziteaza conform anexei nr. 3 la lege.
In cazul acesta valoarea impozitului specific anual este:
– pentru complexul hotelier:
513 lei * 120 de locuri = 61.560 lei;
– pentru structura de alimentatie publica independenta:
1.400 * (15 + 12 * 0,9) * 0,45 = 16.254 lei.
Valoarea totala a impozitului specific anual este:
61.560 lei + 16.254 lei = 77.814 lei.
In cazul in care turistii sau alti clienti beneficiaza de servicii oferite de complexul hotelier care nu au fost incluse in pachetul prestabilit de servicii, in unul dintre tipurile de cazare, servicii corespunzatoare unor activitati in afara codurilor CAEN prevazute la art. 1 din lege, veniturile realizate din aceste activitati sunt supuse impozitarii conform art. 10 din lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, parcare etc.
(8) In aplicarea art. 6 alin. (7) din lege, urmatoarele sintagme semnifica:
a) spatii de alimentatie publica reprezinta structura de primire turistica cu functiune de alimentatie publica impusa asa cum este ea definita in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) hotel tineret reprezinta hostel;
c) apartamente de inchiriat reprezinta si camerele de inchiriat;
d) bungalow reprezinta si camping, casute tip camping.
In raport cu tabelele din anexa nr. 3 la lege, structurile turistice calculeaza impozitul specific dupa cum urmeaza:
a) tabelele nr. 1, 2 si 3: hotel, hotel apartament, vila turistica, pensiuni turistice, agroturistice, camere de inchiriat;
b) tabelul nr. 4: casute camping, cabana, bungalow, sate de vacanta, camping, popas turistic;
c) tabelul nr. 5: nave maritime, ponton plutitor;
d) tabelul nr. 6: hostel, motel.
(9) In scopul aplicarii anexelor nr. 1 si 2 la lege, variabila in functie de suprafata utila a locatiei “y” se stabileste in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii, prin rotunjirea la 1 mp pentru fractiunile de peste 0,50 mp inclusiv sau prin neglijarea fractiunilor de pana la 0,50 mp, dupa caz.

Exemplu: Pentru un restaurant cu o suprafata de 120,30 mp variabila in functie de suprafata utila a locatiei “y” este 21,0, corespunzatoare intervalului de suprafata cuprins intre 91 si 120 mp.

(10) In scopul aplicarii anexelor nr. 1 si 2 la lege, pentru stabilirea coeficientului de sezonalitate – variabila “z”, variabilei in functie de rangul localitatii – variabila “x”, precum si pentru stabilirea valorii impozitului standard – k – lei/loc de cazare/an corespunzator categoriei si/sau tipului de structura de primire turistica prevazut in anexa nr. 3 la lege, contribuabilul va lua in considerare, cu prioritate, statutul specific acordat localitatii in care isi desfasoara activitatea, acordat de catre autoritatea competenta, in conformitate cu normele si criteriile de atestare in domeniu.

Exemplul 1: Un contribuabil care desfasoara activitatea printr-un restaurant in zona B din municipiul Piatra-Neamt utilizeaza:
– coeficientul de sezonalitate (z) de 0,30, aplicabil statiunilor de interes national, si nu pe cel de 0,35 pentru municipii;
– variabila in functie de rangul localitatii (“x”) de 5, aplicabila pentru statiuni, si nu pe cel de 11 pentru zona B din municipii.

Exemplul 2: Un contribuabil care desfasoara activitatea printr-un restaurant in zona C din municipiul Timisoara utilizeaza:
– coeficientul de sezonalitate (z) de 0,45, aplicabil celor 8 poli, si nu pe cel de 0,35 pentru municipii;
– variabila in functie de rangul localitatii (“x”) de 13, aplicabila pentru zona C din cei 8 poli, si nu pe cel de 9 pentru zona C din municipii.

Exemplul 3: Un contribuabil care desfasoara activitatea printr-un bar in zona A din municipiul Mangalia, judetul Constanta, utilizeaza:
– coeficientul de sezonalitate (z) de 0,35, aplicabil statiunilor de interes national, si nu pe cel de 0,40 pentru municipii;
– variabila in functie de rangul localitatii – variabila “x” de 2, aplicabila pentru statiuni, si nu pe cel de 12,5 pentru municipii.

Exemplul 4: Un contribuabil care desfasoara activitatea printr-un hotel de 4* in orasul Covasna din judetul Covasna utilizeaza valoarea impozitului standard – k – lei/loc de cazare/an de 271 lei/loc de cazare/an prevazuta in tabelul nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, stabilita pentru statiuni turistice de interes national pentru structura de primire turistica de hotel de 4*, si nu valoarea de 358 lei/loc de cazare/an aplicabila pentru oras prevazuta in tabelul nr. 1 din anexa nr. 3 la lege.

Art. 7.
In cazul retragerii definitive de catre autoritatile competente a autorizatiei de functionare/certificatului de clasificare pentru toate activitatile corespunzatoare codurilor CAEN vizate, contribuabilii recalculeaza in mod corespunzator impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care au desfasurat activitatile corespunzatoare codurilor CAEN si sunt obligati la plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator retragerii autorizatiei de functionare/certificatului de clasificare.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara in anul 2018 activitatea printr-un complex hotelier – un hotel de 5* cu o capacitate de 200 de locuri de cazare si un restaurant de 200 mp situat in statiunea Sinaia. Incepand cu 15 mai 2018 inceteaza activitatea pentru care este obligat la plata impozitului specific, ca urmare a retragerii definitive a certificatului de clasificare de catre autoritatile competente. Ulterior, contribuabilul inchiriaza hotelul si restaurantul unei persoane juridice si va obtine venituri din inchirierea acestor active.
Valoarea impozitului specific anual conform anexei nr. 3 la lege este:
448 lei * 200 de locuri de cazare = 89.600 lei.
Incepand cu trimestrul urmator retragerii certificatului de clasificare, respectiv cu 1 iulie 2018, contribuabilul este obligat la plata impozitului pe profit.
Contribuabilul va proceda la determinarea impozitului specific datorat pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018, dupa cum urmeaza:
– impozitul anual specific: 89.600 lei/365 de zile = 245 lei/zi;
– impozitul anual specific datorat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018 este: 245 lei x 181 de zile = 44.345 lei.

Art. 8.
In aplicarea prevederilor art. 9 din lege, contribuabilii platitori de impozit pe profit care au inregistrat pierdere fiscala si care aplica sistemul de impozit specific recupereaza pierderea fiscala cand revin la sistemul de impozit pe profit in limita celor 7 ani consecutivi inregistrarii pierderii.

Exemplu: Un contribuabil care desfasoara activitate printr-un hotel de 4* a inregistrat in anul 2014, perioada in care era platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala de 100.000 lei. Acesta a recuperat o parte din pierdere in suma de 45.000 lei din profiturile impozabile obtinute in anii 2015 si 2016. Incepand cu 1 ianuarie 2017 aplica sistemul de impozit specific pana in 31 decembrie 2018. Considerand ca in aceasta perioada nu realizeaza si alte venituri pentru care ar datora si impozit pe profit, incepand cu 1 ianuarie 2019, cand contribuabilul revine la sistemul de impozit pe profit, va continua sa recupereze in anii 2019, 2020 si 2021, inclusiv, suma ramasa de 55.000 lei din pierderea fiscala inregistrata in anul 2014.
In ipoteza in care contribuabilul, in perioada 2017-2018, ar realiza si alte venituri pentru care datoreaza impozit pe profit, pierderea fiscala inregistrata in anul 2014 se recupereaza din rezultatul fiscal obtinut in aceasta perioada.

Art. 9.
(1) In aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, contribuabilii care realizeaza venituri si din alte activitati in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 din lege sunt obligati sa determine si sa plateasca concomitent:
– impozitul specific pentru veniturile din activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 din lege;
– impozitul pe profit, conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din alte activitati in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 din lege, cu toate obligatiile ce decurg din acest titlu si a normelor metodologice de aplicare a acestui titlu, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii trebuie sa organizeze si sa conduca evidenta contabila potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare activitatilor vizate.
Pentru stabilirea cheltuielilor comune care vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal se utilizeaza o metoda rationala de alocare, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sau prin repartizarea proportional cu ponderea veniturilor obtinute din activitatile vizate in veniturile totale realizate de contribuabil.

Exemplu: Un contribuabil realizeaza in cursul anului venituri din alte activitati, in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 din lege, si pentru acestea aplica impozitul pe profit. Cheltuielile comune ale contribuabilului se repartizeaza proportional cu ponderea veniturilor obtinute din alte activitati in veniturile totale realizate de contribuabil.
Total venituri obtinute de contribuabil – 100.000 lei
Total cheltuieli – 80.000 lei, din care: directe 50.000 lei si comune 30.000 lei
Venituri obtinute din alte activitati – 40.000 lei
Cheltuieli directe aferente veniturilor din alte activitati – 20.000 lei
Ponderea veniturilor din alte activitati in total venituri: (40.000/100.000)*100 = 40%
Cheltuielile comune care se vor lua in calcul la determinarea rezultatului fiscal din alte activitati sunt: 30.000 lei *40% = 12.000 lei.
La determinarea impozitului pe profit, conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere veniturile si cheltuielile aferente activitatilor desfasurate in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 din lege, astfel:
– venituri din alte activitati in suma de 40.000 lei;
– cheltuieli aferente veniturilor din alte activitati in suma de 32.000 lei, din care: cheltuieli directe 20.000 lei si comune 12.000 lei.
(3) In sensul prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, veniturile din dobanzi si diferentele de curs, altele decat cele aferente functiei de cazare/alimentatie publica, venituri obtinute din activitati de subfrancizare, refacturari de produse alimentare, inchirieri spatii etc., sunt considerate venituri din alte activitati in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 din lege.
(4) Exemple privind aplicarea art. 10 din lege:

Exemplul 1: Un contribuabil care exploateaza un complex hotelier compus dintr-un hotel, un restaurant, o piscina si, separat, o statie de betoane plateste impozit specific pentru veniturile obtinute din exploatarea complexului hotelier si impozit pe profit pentru profitul impozabil obtinut din exploatarea statiei de betoane.

Exemplul 2: Un contribuabil care exploateaza un complex hotelier compus din hotel, restaurant, bar, sala polivalenta, sala de forta/gimnastica si, separat, intr-o alta locatie, exploateaza independent, fara nicio legatura cu serviciile hoteliere, o piscina plateste impozit specific pentru veniturile obtinute din exploatarea complexului hotelier si impozit pe profit pentru profitul impozabil obtinut din exploatarea piscinei independente. Daca respectiva piscina este cuprinsa in oferta turistica, atunci si veniturile obtinute din exploatarea ei intra in sfera impozitului specific.

Exemplul 3: Un contribuabil care exploateaza un hotel de 2 stele, fara alimentatie publica, si un magazin de incaltaminte plateste impozit specific pentru veniturile obtinute din exploatarea hotelului si impozit pe profit pentru profitul impozabil obtinut din exploatarea magazinului de incaltaminte.

Exemplul 4: Un contribuabil care exploateaza un restaurant independent si o fabrica de baterii plateste impozit specific pentru veniturile obtinute din exploatarea restaurantului si impozit pe profit pentru profitul impozabil obtinut din exploatarea fabricii de baterii.

(5) Contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier si realizeaza venituri din contracte de inchiriere sau asociere catre/cu alte societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Exemplu: Un contribuabil “ALFA” desfasoara activitatea prin complexul hotelier “Alfa” de 5* situat in Poiana Brasov, care are in structura sa trei restaurante – A, B, C. Capacitatea de cazare a complexului hotelier este de 300 de locuri.
Pentru activitatea desfasurata prin complexul hotelier persoana juridica datoreaza impozit specific conform tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, astfel:
Valoarea impozitului specific anual este: 448 * 300 = 134.400 lei.

Persoana juridica inchiriaza restaurantul B cu suprafata de 100 mp unei persoane juridice care desfasoara activitate corespunzatoare codului CAEN 5610 – Restaurante. Veniturile lunare realizate din acest contract sunt in suma de 5.000 lei/luna. Cheltuielile comune/an alocate acestei activitati sunt in suma de 18.000 lei.

Pentru veniturile realizate din inchirierea restaurantului B, persoana juridica va datora impozit pe profit calculat, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra profitului impozabil determinat pe baza venitului anual realizat din contractul de inchiriere, din care se deduc cheltuielile aferente respectivului venit, inclusiv cheltuielile comune alocate activitatii de inchiriere.Google analytics