Home > Fiscalitate, Taxa pe valoarea adaugata > Noua declaratie 394: un cosmar

Noua declaratie 394: un cosmar

January 18th, 2016


ANAF a publicat recent ordinul 3769 / 2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA - pe scurt, formularul 394.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

 

Cateva elemente, pe scurt (surpriza, mai tarziu):

Cine are obligatia declararii / intocmirii declaratiei 394: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania

Ce trebuie declarat in noua declaratie 394: livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei catre/de la orice persoana, asa cum este definita la art. 266 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Cf. Codului fiscal, art. 266, alin (1) pct. 24, persoana reprezinta o persoana impozabila, sau o persoana juridica neimpozabila sau o persoana neimpozabila.

Pentru ce perioada se completeaza si depune declaratia 394: perioada reprezentand perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300) (lunar sau trimestrial)

Termenul de depunere: 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare.

Cand intra in vigoare ordinul: 1 aprilie 2016

De cand se aplica prevederile ordinului: incepand cu operatiunile efectuate in trimestrul I 2016 pe teritoriul national.

Ce inseamna, cumulate, ultimele doua informatii:
– pentru contribuabilii care au drept perioada fiscala luna, pentru ianuarie si februarie declaratia se va depune in vechiul format. Pentru ca ordinul intra in vigoare la 1 aprilie iar perioada de raportare incepe cu trimestrul I (deci si lunile ianuarie si februarie) pentru primele doua luni ale anului se va depune declaratia si in noul format (termen limita pentru depunere 25 aprilie), inlocuindu-le astfel pe cele deja depuse. Pentru luna martie, pana in data de 25 aprilie, declaratie se va depune in noul format.
– pentru contribuabilii care au drept perioada fiscala trimestrul, declaratia se va depune pana pe 25 aprilie, aferent perioadei Ianuarie – Martie 2015, in noul format.

Iata si surpriza: ce se declara in noua declartie 394

Pentru livrari / prestari:

Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.

Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”.

De asemenea, in declaratie se inscriu:
– baza impozabila si TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;
– valoarea totala a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, indiferent daca au/nu au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului;

Pentru achizitii de bunuri sau servicii:

Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”, precum si borderourile de achizitii de bunuri si filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul achizitiilor efectuate de la persoane fizice.

De asemenea, in declaratie se inscrie valoarea totala a facturilor simplificate si a bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, daca au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Cum se impart informatiile in cadrul noii declaratii

1. Operatiuni desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania

Cum se prezinta informatiile:
– se fac defalcari in ceea ce priveste sistemul de TVA pe care il aplica persoana impozabila: sistemul normal sau sistemul de TVA la incasare, atat pentru livrari de bunuri, prestari de servicii, cat si pentru achizitii de bunuri si servicii;
– se fac defalcari in ceea ce priveste cota de TVA
– pentru livrarile de bunuri / prestarile de servicii pentru care se aplica taxarea inversa, se fac defalcari pe fiecare bun / serviciu, respectiv: cereale si plante tehnice, deseuri feroase si neferoase, masa lemnoasa, certificate de emisii de gaze cu efect de sera, energie electrica, certificate verzi, cladiri / terenuri, aur de investitii, telefoane mobile, miocroprocesoare, console de jocuri, tablete PC si laptop-uri.

2. Operatiuni desfasurate cu persoane neinregistrate in scopuri de TVA
Cum se prezinta informatiile:

– se fac defalcari in ceea ce priveste sistemul de TVA pe care il aplica persoana impozabila: sistemul normal sau sistemul de TVA la incasare, atat pentru livrari de bunuri, prestari de servicii, cat si pentru achizitii de bunuri si servicii;
– se fac defalcari in ceea ce priveste cota de TVA
– se declara natura bunurilor/serviciilor care au fost achizitionate de la persoane fizice, respectiv: cereale si plante tehnice, deseuri feroase si neferoase, masa lemnoasa, terenuri, cladiri, alte bunuri, servicii;
– se declara numarul total al facturilor/borderourilor de achizitii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate de la persoanele neinregistrate in scopuri de TVA;

3. Operatiuni desfasurate cu persoane nestabilite in Romania care sunt stabilite in alt stat membru, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania
Se declara:
– facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii defalcate pe fiecare cota de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate
– facturile primite pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa;
– se fac defalcari in ceea ce priveste cota de TVA

4. Operatiunile desfasurate cu persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene
Se declara:
– facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre persoane impozabile care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene;
– facturile primite pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa;
– se fac defalcari in ceea ce priveste cota de TVA

5. Incasari lunare realizate din operatiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si din activitati exceptate, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Se declara:
– numarul total al bonurilor fiscale si valoarea totala a incasarilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise in perioada de raportare, inclusiv a incasarilor prin intermediul bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, indiferent daca au/nu au inscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse in acest cartus bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal, cu exceptia alin. (12), (13) si (21) din cadrul aceluiasi articol;
– valoarea totala a bazei impozabile, in perioada de raportare, aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA;
– valoarea totala a incasarilor, in perioada de raportare, din activitati exceptate de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale in vigoare la data aplicarii;
– valoarea totala a bazei impozabile, in perioada de raportare, aferenta activitatilor economice exceptate de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale in vigoare la data aplicarii, si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA.

6. Operatiunile realizate pe teritoriul Romaniei
Se declara:
– numarul total al facturilor emise/primite in perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu exceptia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;
– valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplica taxarea inversa defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a TVA aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplica taxarea inversa defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplica taxarea inversa, precum si cele pentru care se aplica TVA la incasare defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplica taxarea inversa, precum si cele pentru care se aplica TVA la incasare defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).

7. Alte informatii
Se declara:
- valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fara a avea inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului si pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA si care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare si care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate si care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, defalcata pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);
– plaja de facturi utilizate in perioada de raportare de la seria nr. . . ./la seria nr. . . .;
– numar total de facturi emise in perioada de raportare de la seria nr. . . ./la seria nr. . . ., din care:
– seria si numarul facturilor stornate;
– seria si numarul facturilor anulate;
– seria si numarul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabila si TVA aferente, defalcata pe fiecare cota (20%, 9%, 5%);
– descrierea operatiunilor din care provine soldul sumei negative inregistrat in decontul de TVA de catre persoana impozabila care depune declaratia si care este solicitat la rambursare in perioada de raportare – se va bifa casuta/casutele corespunzatoare fiecarei operatiuni in parte;
– date aferente operatiunilor desfasurate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA:
– valoarea totala a TVA deductibile aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare defalcate pe fiecare cota de TVA (20%, 9%, 5%);
– date aferente operatiunilor desfasurate de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare:
– valoarea totala a TVA colectate aferenta facturilor incasate in perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare defalcate pe fiecare cota de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a TVA deductibile aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA defalcate pe fiecare cota de TVA (20%, 9%, 5%);
– valoarea totala a TVA deductibile aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare defalcate pe fiecare cota de TVA (20%, 9%, 5%);
– in situatia in care persoana impozabila a desfasurat activitate/activitati definita/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completa valoarea livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii fara TVA, precum si TVA aferenta defalcata pe cote (20%, 9%, 5%).

Important! Daca in decontul perioadei, persoana impozabila inregistreaza TVA de rambursat, aceasta va completa doua tabele cu achizitiile și livrarile pe categorii principale de tranzactii pentru a explica motivul inregistrarii unei sume TVA de rambursat.

Nota: Informatiile din declaratiile informative trebuie sa fie pastrate in baza de date timp de 5 ani fiscali incepand cu anul depunerii lor. Dupa trecerea perioadei de 5 ani, informatiile pot fi arhivate.Google analytics