Home > Articole > Obligatiile persoanelor care obtin venituri din chirii – comunicat AJFP Braila

Obligatiile persoanelor care obtin venituri din chirii – comunicat AJFP Braila

November 3rd, 2016


AJFP Braila reaminteste, intr-un comunicat, obligatiile fiscale ale persoanelor care obtin venituri din chirii.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

AJFP Braila reaminteste, intr-un comunicat, obligatiile fiscale ale persoanelor care obtin venituri din chirii.

Acestea sunt venituri impozabile, incadrate la “venituri din cedarea folosintei bunurilor”, fie ca este vorba despre contracte de inchiriere a locuintei, fie de contracte de uzufruct care nu sunt facute cu titlu gratuit.

Obligatiile contribuabililor care obtin venituri din chirii – riscuri
Contribuabilul are obligatia de a le inregistra la organele fiscale si de a plati impozitele aferente. Persoanele ce nu declara acest tip de venituri pot oricand sa faca obiectul unei verificari a situatiei fiscale personale, in care pot fi obligati sa-si justifice veniturile.
Obligatia de declarare a acestor venituri si de plata a impozitului ii revine celui care obtine venitul, chiriasul neavand nicio obligatie fiscala in privinta contractului dintre el si detinatorul imobilului respectiv.
Cel care inchiriaza, si implicit obtine venitul, poate fi nu numai proprietarul, dar si orice alt detinator al bunului. El va declara la administratia fiscala competenta veniturile pe care le obtine, in baza contractului incheiat in forma scrisa (nu este necesara forma autentica, la notar) dintre el si chirias. Important este faptul ca nu este vorba intotdeauna de un contract de inchiriere a locuintei pentru a intra sub incidenta veniturilor din chirii, ci si de contracte de uzufruct ori de contracte care vizeaza doar o parte dintr-un imobil si incheiate in scop de reclama, afisaj sau publicitate.

Termenul pentru declararea contractului
Obligatia de declarare trebuie indeplinita in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului, ocazie cu care contribuabilul va depune si declaratia privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220). Daca o persoana fizica are mai multe astfel de contracte incheiate, va depune o declaratie pentru fiecare dintre aceste surse de venit.

Stabilirea si plata impozitului
Organul fiscal stabileste platile anticipate cu titlu de impozit prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit.
Platile anticipate se efectueaza in patru rate egale, pentru fiecare trimestru, pana la data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 21 decembrie.
Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Nedepunerea la termen a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se poate sanctiona cu amenda de la 50 la 500 lei.

Venitul brut anual se calculeaza pe baza chiriei stabilite potrivit contractului, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul in care ea este incasata.
In cazul in care, venitul realizat, reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, contribuabilii determina venitul brut pe baza cursului de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

In situatiile in care chiriasul face cheltuieli pentru bunul inchiriat si care sunt datorate de fapt, din punct de vedere legal, de catre proprietarul bunului (sau alt detinator al sau), venitul brut se va majora cu valoarea acestor cheltuieli – cheltuieli forfetare. Chiriasul are obligatia de a comunica celui care i-a inchiriat bunul faptul ca a efectuat cheltuielile respective in termen de 30 de zile de la finalizarea investitiei.Daca insa chiriasul efectueaza aceste cheltuieli si se intelege cu detinatorul bunului sa-i fie rambursate prin diminuarea chiriei, ceea ce nu duce la majorarea venitului brut obtinut de contribuabil din chirii, atunci impunerea va ramane nemodificata, nemaiexistand obligatia declararii lor la ANAF.

Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, contribuabilii datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

Cand contractul dintre parti este reziliat, contribuabilul platitor de impozit trebuie sa instiinteze in termen de 5 zile organul fiscal si sa depuna, in acest sens, formularul 220, la care va anexa, in copie, documentul din care rezulta rezilierea contractului. In aceasta situatie, platile anticipate vor fi recalculate, la cerere, in baza documentelor justificative.

Pe site-ul ANAF este publicat Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor – actualizat in data de 23.03.2016

Sursa material: AJFP BrailaGoogle analytics