Home > Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, Noutati legislative > Plafonul minim al capitalului social pentru impozitarea microintreprinderilor ar putea fi modificat

Plafonul minim al capitalului social pentru impozitarea microintreprinderilor ar putea fi modificat

November 8th, 2016


Plafonul minim al capitalului social pentru impozitarea microintreprinderilor ar putea fi modificat de la 1 Ianuarie 2017, se arata intr-un proiect de act normativ pentru modificarea Codului Fiscal publicat de Ministerul Finantelor Publice si lansat in dezbatere publica.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Plafonul minim al capitalului social pentru impozitarea microintreprinderilor ar putea fi modificat de la 1 Ianuarie 2017, se arata intr-un proiect de act normativ pentru modificarea Codului Fiscal publicat de Ministerul Finantelor Publice si lansat in dezbatere publica.

Astfel,
Prin exceptie de la prevederile alin. (3), persoana juridica romana nou-infiintata care, la data inregistrarii in registrul comertului, are subscris un capital social de cel putin 45.000 lei poate opta sa aplice prevederile titlului II. Optiunea este definitiva, cu conditia mentinerii valorii capitalului social de la data inregistrarii, pentru intreaga perioada de existenta a persoanei juridice respective. In cazul in care aceasta conditie nu este respectata, persoana juridica aplica prevederile prezentului titlu, incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 47.

In prezent, plafonul pentru capitalul social prevazut de Codul fiscal este de 25.000 EUR.

Dispozitii tranzitorii

Pentru persoanele juridice romane care au aplicat prevederile referitoare la capitalul social, in forma in vigoare pana la data de 31 decembrie 2016, conditia referitoare la mentinerea unui capital social de cel putin, echivalentul in lei, a sumei de 25.000 euro, se considera indeplinita si in situatia in care capitalul social scade pana la nivelul sumei de 45.000 lei.

Microintreprinderile existente care au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei, pot opta sa aplice prevederile titlului II incepand cu trimestrul in care aceasta conditie este indeplinita. Optiunea este definitiva, cu conditia mentinerii valorii capitalului social, pentru intreaga perioada de existenta a persoanei juridice respective. In cazul in care aceasta conditie nu este respectata, persoana juridica aplica prevederile prezentului titlu, incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 47. Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor ca urmare a optiunii se comunica organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care opteaza sa aplice prevederile titlului II se efectueaza luand in considerare veniturile şi cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.

 Google analytics