Home > Uncategorized > Sumar al modificarilor privind TVA aduse prin OG nr. 8/2013 si HG 84/2013

Sumar al modificarilor privind TVA aduse prin OG nr. 8/2013 si HG 84/2013

September 28th, 2013Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Modificari legislative privind TVA – OG 8/2013

Prevederi referitoare la ajustarea TVA pentru bunurile furate: persoana impozabila poate anula ajustarea efectuata la data la care furtul este dovedit legal prin hotarare judecatoreasca definitiva

Se introduce scutirea de TVA pentru anumite drepturi reale asupra bunurilor imobile, precum dreptul de uzufruct si superficia, cu plata, pe o anumita perioada.

Se introduc prevederi speciale referitoare la erori de inregistrare sau de radiere din Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare

Se aduc modificari ale bazei impozabile pentru persoanele afiliate, in anumite situatii, cand nu exista un drept de deducere integral la furnizor sau la beneficiar

Se fac prevederi referitoare la radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care nu prezinta certificatele de cazier judiciar ale noilor administratori si/sau asociati.

Modificari legislative privind TVA – HG 84/2013

Pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise conform OUG 28/1999, deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate numai daca furnizorul / prestatorul a mentionat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

In cazul contractelor de leasing financiar de bunuri mobile corporale / bunuri de capital care se reziliaza, iar bunurilor nu sunt restituite de utilizator in termenul prevazut in contract – nu sunt considerate lipsa din gestiunea locatorului, daca se face dovada initierii si efectuarii de demersuri pentru recuperarea bunurilor, indiferent de rezultatul acestor demersuri

In ceea ce priveste derularea contractelor de leasing, locatorul / finantatorul nu mai este obligat la ajustarea TVA aferenta acestor lipsuri din gestiune.
– Facturile cu TVA neexigibila total sau partial se preiau in jurnalele de cumparari pana ce acestea devin exigibile.
– Sunt excluse de la aceasta regula situatiile in care s-a implinit termenul de prescriptie si facturile respective nu se mai achita, fiind scoase din evidentele persoanei impozabile

In cazul in care, in cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, se stabileste ca nu s-a colectat TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere, beneficiarul fiind astfel obligat la plata TVA in baza actului administrativ fiscal, furnizorii pot emite facturi de corectie cu semnul minus in vederea regularizarii taxei si restituirii acesteia catre beneficiar.

Sursa: OG 8 / 2013 si HG 84/2013Google analytics