Home > Resurse umane > 10 elemente esentiale privitoare la tele-munca

10 elemente esentiale privitoare la tele-munca

June 13th, 2017


MMJS a publicat pe site-ul propriu un proiect de lege pentru reglementarea activitatii de tele-munca din care am extras 10 idei esentiale. Iata-le mai jos:

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

MMJS a publicat pe site-ul propriu un proiect de lege pentru reglementarea activitatii de tele-munca din care am extras 10 idei esentiale. Iata-le mai jos:

1. Tele-munca reprezinta forma de organizare a muncii in care o activitate care ar putea fi efectuata in cadrul locului de munca organizat de angajator, se realizeaza de catre un salariat, de la distanta de aceasta locatie, in mod regulat si voluntar, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

2. Telemunca se aplica numai in domeniile de activitate in care este posibila desfasurarea activitatii in acest regim, angajatorilor, salariatilor si reprezentantilor salariatilor, care isi desfasoara activitatea in conditile prevazute de Codul Muncii

3. Relatia dintre angajat si angajator are la baza un contract individual de munca cu norma intreaga sau al unui act aditional la acesta.

4. Activitatea de tele-munca se realizeaza cel putin o zi pe luna.

5. Programul de lucru se organizeaza de catre angajat (in aceste conditii telelucrator sau telesalariat) de comun acord cu angajatorul, cu respectarea regulamentului intern si/sau contractului colectiv de munca.

6. Telesalariatii nu pot efectua ore suplimentare.

7. Activitatea de tele-munca are la baza un contract de munca incheiat in conditiile prevazute de Codul Muncii. In plus fata de contractul standard, contractul de tele-munca va mai contine urmatoarele elemente:
a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de tele-munca;
b) perioada si/sau zilele in care se presteaza activitatea de tele-munca de catre tele-salariat;
c) locul/locurile desfasurarii activitatii de tele-munca, convenite de parti;
d) intervalul orar in care se desfasoara activitatea de tele-munca si in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea tele-salariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de tele-salariat;
f) responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de tele-munca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
g) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de tele-munca a materialelor pe care tele-salariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
h) obligatia angajatorului de a informa tele-sariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia tele-salariatului de a respecta aceste prevederi;
i) masurile pentru ca tele-salariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat.

8. Activitatea de tele-munca nu poate fi desfasurata pe parcursul perioadei de proba.

9. Angajatorul ramane obligat sa asigure securitatea si sanatatea in munca la locurile de desfasurare a activitatii de tele-munca, in functie de particularitatile specifice ale acestor locuri si de cele convenite in cadrul contractului individual de munca.

10. Angajatul are obligatii specifice, respectiv:
a) sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de tele-munca si sa ii permita acestuia accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca ori in vederea cercetarii evenimentelor;
b) sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara activitatea de tele–munca;
c) sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa;
d) sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute de Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/200, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele contractului individual de munca. Pentru verificarea aplicarii si respectarii cerintelor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca si al relatiilor de munca, reprezentantii autoritatilor competente au acces la locurile de desfasurare a activitatii de tele-munca, in conditiile stipulate in legislatia aplicabila. In cazul in care locul de desfasurare a activitatii tele-salariatului este la domiciliul acestuia, accesul in locatie se acorda doar in urma notificarii in avans a tele-salariatului si sub rezerva consimtamantului acestuia.Google analytics