Home > Resurse umane > Modificari Codul Muncii: CIM neincheiat in forma scrisa se considera pe termen nelimitat si modificarile aduse CIM trebuie facute anterior datei de la care produce efecte

Modificari Codul Muncii: CIM neincheiat in forma scrisa se considera pe termen nelimitat si modificarile aduse CIM trebuie facute anterior datei de la care produce efecte

June 14th, 2017


MMJS a initiat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Codului Muncii (Lege 53/2003) care vizeaza munca nedeclarata - mai exact relatiile de munca pentru care nu exista contract si nu se declara ca atare si modificarile aduse contractelor individuale de munca.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

MMJS a initiat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Codului Muncii (Lege 53/2003) care vizeaza:
munca nedeclarata – mai exact relatiile de munca pentru care nu exista contract si nu se declara ca atare;
modificarile aduse contractelor individuale de munca.

In fapt, munca nedeclarata reprezinta orice activitate remunerata care este legala in ceea ce priveste natura sa, dar nu este declarata autoritatilor publice. Prin urmare, prin prestarea activitatii fara declararea acesteia, statul nu isi exercita atributul sau fiscal asupra veniturilor provenite din munca realizata, iar salariatul nu beneficiaza de protectia reglementata de legislatia muncii.

Lipsa unui contract de munca si neinregistrarea acestuia nu inseamna ca munca nu a fost prestata sau ca “salariatul” nu si-a primit contravaloarea prestatiei. Formele diferite de munca nedeclarata se manifesta atat prin nedeclararea catre autoritati a intregii activitati a salariatului cat si prin nedeclararea catre autoritati a unei parti din activitatea salariatului.

Ministerul considera necesara abrogarea prevederii potrivit careia “Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului”, eliminarea conditiei ad validitatem si mentinerea conditiei ad probationem pentru forma scrisa a contractului individual de munca avand in vedere ca dovada existentei raportului de munca se poate face prin orice alt mijloc de proba.

Astfel, munca nedeclarata ar fi:
– primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in ziua anterioara inceperii activitatii.
– neinregistrarea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.
– primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat.
– primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

Alin 1 al Art. 16 ar urma sa fie reformulat astfel:
“Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe o durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba”.

In plus, Conform Art. 41 alin. (1) si (2) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor, modificarea unilaterala fiind posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii. Cum acest acord trebuie sa fie materializat intr-un inscris, respectiv in actul aditional la contractul individual de munca, Ministerul apreciaza ca acesta trebuie sa fie incheiat anterior producerii efectelor juridice ale modificarii si nu in 20 de zile lucratoare dupa producerea modificarii, efectele producandu-se pentru viitor si nu retroactiv, cum este stipulat in prezent.

Avand in vedere considerentele de mai sus,Ministerul propune modificarea si completarea art. 17 alin. (5) “Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege”.

Lipsa unor prevederi clare referitoare la modalitatea de intocmire, completare, modificare, pastrare si prezentare a documentelor privind evidenta timpului lucrat, precum si lipsa unui mecanism legal coercitiv care sa oblige angajatorul la intocmirea prin evidentierea reala si corecta a orelor lucrate in cuprinsul acestor documente, conduce in mod inevitabil la posibilitatea de a incalca obligatiile legale, fara ca Inspectia Muncii sa poata avea un rol activ si sa poata dispune masuri cu caracter obligatoriu care sa restabileasca starea de legalitate.

Ministerul considera ca este necesara o astfel de evidenta pentru a exista posibilitatea verificarii orelor de munca prestate real de catre salariati, avand in vedere ca in multe situatii evidenta timpului de munca prezentata de catre angajator, de obicei ulterior verificarii efectuate la locul de munca, nu corespunde cu situatia de fapt.

Avand in vedere considerentele de mai sus, Ministerul propune modificarea art 119, astfel:

„Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru”.

Intreaga documentatie referitoare la noul proiect de lege poate fi gasita pe site-ul MMJS.

 

Precizam ca aceste modificari sunt doar propuneri ale MMJS si nu modificari aduse in mod legal Codului Muncii.Google analytics