Home > Fiscalitate, Taxa pe valoarea adaugata > ANAF modifica declaratia recapitulativa 390

ANAF modifica declaratia recapitulativa 390

February 3rd, 2016


ANAF a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin pentru modificarea legislatiei care reglementeaza modelul declaratiei recapitulative

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

ANAF a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin pentru modificarea legislatiei care reglementeaza modelul declaratiei recapitulative. Modificarea nu ar urma sa fie una semnificativa ci mai degraba o adaptare a prevederilor legale la noua legislatie de baza (noul cod fiscal).

 

Ce informatii sunt cuprinse in declaratie:

 

Potrivit codului fiscal (textul nu a fost modificat fata de versiunea valabila pana la sfarsitul anului) orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:
a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) si d), pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 276 alin. (5) efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
c) prestarile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
e) achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana.

Ce informatii va cuprinde declaratia recapitulativa

 

Declaratia recapitulativa cuprinde urmatoarele informatii:
a) codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din Romania, pe baza caruia respectiva persoana a efectuat livrari intracomunitare de bunuri in conditiile mentionate la art. 294 alin. (2) lit. a), a prestat servicii in conditiile stabilite la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, a efectuat achizitii intracomunitare taxabile de bunuri din alt stat membru sau a achizitionat serviciile prevazute la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;
b) codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile sau primeste serviciile in alt stat membru decat Romania, pe baza caruia furnizorul sau prestatorul din Romania i-a efectuat o livrare intracomunitara scutita de TVA conform art. 294 alin. (2) lit. a) sau prestarile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;
c) codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului/prestatorului care efectueaza o livrare intracomunitara/o prestare de servicii in conditiile stabilite la art. 278 alin. (2) sau, dupa caz, doar codul statului membru din care are loc livrarea intracomunitara sau prestarea de servicii, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare in scopuri de TVA in statul respectiv, pentru persoanele din Romania care realizeaza achizitii intracomunitare taxabile sau achizitioneaza serviciile prevazute la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;
d) codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al persoanei impozabile care efectueaza un transfer in alt stat membru si pe baza caruia a efectuat acest transfer, in conformitate cu art. 294 alin. (2) lit. d), precum si codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor;
e) codul de identificare in scopuri de TVA din statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor al persoanei impozabile care efectueaza in Romania o achizitie intracomunitara taxabila conform art. 273 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, doar codul statului membru respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in acel stat membru, precum si codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al acestei persoane;
f) pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) lit. a) si pentru prestarile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, valoarea totala a livrarilor/prestarilor pe fiecare client in parte;
g) pentru livrarile intracomunitare de bunuri ce constau in transferuri scutite conform art. 294 alin. (2) lit. d), valoarea totala a livrarilor, determinata in conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor;
h) pentru achizitiile intracomunitare taxabile, valoarea totala pe fiecare furnizor in parte;
i) pentru achizitiile intracomunitare asimilate care urmeaza unui transfer din alt stat membru, valoarea totala a acestora stabilita in conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor sau, dupa caz, pe codul statului membru respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in acel stat membru;
j) pentru achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA, valoarea totala a acestora pe fiecare prestator in parte;
k) valoarea ajustarilor de TVA efectuate in conformitate cu prevederile art. 287 si 288.Google analytics