Home > Fiscalitate, Noutati legislative, Resurse umane > ANAF va administra comisioanele datorate catre ITM

ANAF va administra comisioanele datorate catre ITM

February 17th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Potrivit Legii 170/2014, comisionul datorat de angajatori catre ITM pana la data de 31.12.2010, pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, respectiv pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate in baza prevederilor Legii nr. 130/1999, precum si obligatiile accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanta si neachitate pana la de 19 Decembrie 2014, se fac venit la bugetul de stat si au regim de creanta bugetara.

Incepand de ieri, 16 Februarie, procedurile de administrare a acestor creante vor fi continuate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate, care se subroga in drepturile si obligatiile inspectoratelor teritoriale de munca.

Sumele reprezentand comisionul ITM, inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere pentru care dreptul de a cere executarea silita s-a prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, raman in responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de munca.

Incepand cu data de 19 decembrie 2014, comisioanele si obligatiile accesorii aferente acestora se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, intr-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor.

Cum se face transferul datelor de la ITM la ANAF?

Termenul de 60 zile prevazut in lege, expirat ieri, data la care ANAF a preluat creantele fiscale de la ITM pentru administrare, a fost necesar pentru indeplinirea unor proceduri, respectiv predarea de catre ITM catre ANAF a urmatoarelor:
a) inscrisurile, in original, in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi si care reprezinta titluri executorii, neatacate in termenul legal sau dispozitivul hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat contestatia formulata impotriva acestora;
b) dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, precum si in cazul litigiilor care privesc procedurile de insolventa, aferente creantelor;
c) situatia soldurilor creantelor;
d) situatia sumelor platite in plus fata de obligatia de plata;
e) orice alte informatii/documente disponibile, necesare urmaririi si verificarii sumelor datorateGoogle analytics