Home > Noul Cod Fiscal, Taxa pe valoarea adaugata > ANAF vrea sa modifice 3 formulare fiscale

ANAF vrea sa modifice 3 formulare fiscale

January 27th, 2016


ANAF intentioneaza sa modifice 3 formulare fiscale. Este vorba despre formularele 300, 301 si 311, toate facand referire la taxa pe valoarea adaugata.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

ANAF intentioneaza sa modifice 3 formulare fiscale. Este vorba despre formularele 300, 301 si 311, toate facand referire la taxa pe valoarea adaugata.
Proiectele de ordin au fost postate pe site-ul ANAF, sectiunea transparenta decizionala (vezi aici).

De ce se modifica si ce urmeaza a se modifica:

Pentru formularul 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata
Incepand cu operatiunile economice desfasurate dupa data de 1 ianuarie 2016, s-au modificat prin Codul fiscal unele reguli de taxare si declarare, dupa cum urmeaza:
a) cota standard de TVA a scazut de la 24% la 20% si s-a extins aplicarea cotei redusa de TVA de 5% si in cazul unor servicii;
b) in primul decont de TVA depus dupa data inscrierii organului fiscal la masa credala nu se preia TVA cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala sau, dupa caz, soldul sumei negative a TVA;
c) suma reprezentand diferenta de TVA de plata stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile, dar nestinsa pana la data depunerii decontului de TVA, pentru care instanta de judecata a decis suspendarea deciziei, nu se preia in decontul de taxa;
d) s-a largit sfera de aplicare a prevederilor referitoare la taxarea inversa si in cazul constructiilor, partilor de constructie, terenurilor de orice fel, precum si in cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri si a dispozitivelor cu circuite integrate.
Avand in vedere aceste modificari legislative este necesara aprobarea unui nou model de decont de TVA.

Pentru formularul 311 – (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Intrucat prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost renumerotate articolele la care se facea trimitere in cuprinsul formularului 311, precum si in instructiunile de completare ale acestuia, este necesara adaptarea acestora la noile prevederi legale.

Pentru formularul 301 – “Decont special de taxa pe valoarea adaugata
Intrucat prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu intrare in vigoare la 1 ianuarie 2016, au fost renumerotate articolele la care se facea trimitere in cuprinsul formularului ”Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, precum si in instructiunile de completare ale acestuia, este necesara adaptarea acestora la noile prevederi legale.

Iata mai jos detalii suplimentare despre noile formulare:

Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată – publicat în data de 25.01.2016

Proiect ordin

Anexa 1

Anexa 2 

Anexa 3 

Referat aprobare

Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) Declarație privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – publicat în data de 22.01.2016

Proiect ordin

Anexa 1

Anexa 2 

Referat aprobare

Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată – publicat în data de 21.01.2016

Proiect ordin

Anexa 1

Anexa 2 

Referat aprobare

 Google analytics