Home > Fiscalitate, Impozitul pe veniturile microintreprinderilor > Maine, termen pentru formularul 010. Cine are obligatia sa-l depuna

Maine, termen pentru formularul 010. Cine are obligatia sa-l depuna

March 30th, 2016


Joi este termen limita pentru depunerea formularului 010. Obligatia apartine tuturor societatilor care au fost platitoare de impozit pe profit in anul 2015 insa, in urma rezultatelor anului 2015, indeplinesc conditiile de a fi supuse impozitarii cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Joi este termen limita pentru depunerea formularului 010 (Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica – descarca formular). Obligatia apartine tuturor societatilor care au fost platitoare de impozit pe profit in anul 2015 insa, in urma rezultatelor anului 2015, indeplinesc conditiile de a fi supuse impozitarii cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, obligatoriu

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu, fara posibilitate de optiune sau derogare. Astfel, incadrarea in conditiile definite de codul fiscal conduce la obligatia platii de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Astfel, este considerata microintreprindere (in sensul impozitarii) si plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor orice societate care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) a realizat venituri, altele decat cele obtinute din desfasurarea urmatoarelor activitati:
– activitati in domeniul bancar;
– activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
– activitati in domeniul jocurilor de noroc;
– activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;

b) a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;

Important! Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;

Cursul comunicat de BNR la data de 31 decembrie a fost de 4.5245 de lei pentru un euro. Prin urmare, veniturile societatii pentru anul 2015 nu au depasit suma de 452.450 lei. Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila.

d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

e) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Declaratia 010, obligatorie

Potrivit art. 55, alin (2) din Codul fiscal, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Aceasta nu este singura situatie care impune depunerea declaratiei 010 pentru schimbarea regimului de impozitare

Astfel, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite.

De asemenea, microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura celor exceptate (enumerate mai sus) datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.Google analytics