Home > Fiscalitate, Noutati legislative, Taxa pe valoarea adaugata > MFP a abogat cateva ordine referitoare la TVA

MFP a abogat cateva ordine referitoare la TVA

January 7th, 2016


MFP a publicat ordinul nr. 4144/2015 prin care dispune abrogarea unor ordine care cuprind reglementari in domeniul taxei pe valoarea adaugata. Ordinul intra in vigoare la data de 06.01.2016.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Despre ce acte normative este vorba

a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 15 februarie 2006, cu modificarile ulterioare;

b) art. 1 si anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2007;

c) Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008;

d) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2012.Google analytics