Home > Articole, Calendar fiscal, Codul fiscal, Contributii sociale, Fiscalitate, Impozit pe venit > Stabilirea perioadei fiscale pentru depunerea declaratiei 112 in anul 2017

Stabilirea perioadei fiscale pentru depunerea declaratiei 112 in anul 2017

January 13th, 2017


Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori precum si orice alte entitati asimilate acestora au obligatia depunerii declaratiei 112, lunar sau trimestrial, in conditiile detaliate in cele ce urmeaza.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori precum si orice alte entitati asimilate acestora au obligatia depunerii declaratiei 112, lunar sau trimestrial, in conditiile detaliate in cele ce urmeaza.

Astfel, potrivit art. 147, alin (1)
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 136 lit. d) – f), precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Potrivit Art. 147, alin (4),
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2), in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta fiecarei luni a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

Cine are obligatia depunerii D112 trimestrial
Declara si platesc trimestrial impozitul pe venit si contributiile sociale urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor (Art. 80, alin (2) din Codul fiscal:
a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile depuse pentru fiecare luna din anul anterior.

Venitul total se stabileste pe baza informatiilor din situatiile financiare ale anului anterior.

Modificarea perioadei fiscale

Daca este cazul modificarea perioadei fiscale se face prin depunerea, dupa caz, a unuia dintre cele doua formulare de mai jos:
Formularul 010 - Declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni / declarație de radiere pentru persoanele juridice asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
Formularul 070 – Declarație de inregistrare fiscala / declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere

Cum se face analiza:

Obligatie pentru 2017 – trimestrial, obligatie pentru 2016 – lunar, nu se opteaza pentru regimul lunar
Se depune formularul 010 / 070 complet în perioada fiscala trimestrul. Termen de depunere 16 ianuarie 2017

Obligatie pentru 2017 – trimestrial, se opteaza pentru regimul lunar
Optiunea se comunica organului fiscal competent prin depunerea formularului 010 / 070 pana la data de 31 Ianuarie 2017, completand perioada fiscala lunara prin optiune.

Obligatie pentru 2017 – trimestrial, obligatie pentru 2016 – trimestrial
Nu depune formularul 010 / 070.

Obligatie pentru 2017 – trimestrial, obligatie 2016 – lunar prin optiune, pentru 2017 se opteaza pentru regimul lunar
Nu se depune declaratia 010 / 070

Obligatie pentru 2017 – lunar, obligatie 2016 – trimestru sau lunar prin optiune
Se depune formularul 010 / 070 pana la data de 16 Ianuarie 2017, completand perioada fiscala lunara, potrivit legii.

Obligatie pentru 2017 – lunar, obligatie 2016 – lunar
Nu se depune formularul 010 / 070Google analytics